Том 80 № 3 (2018)
Медицина сьогодні і завтра
Весь випуск
PDF

Психіатрія, наркологія та медична психологія

Р.А. Абдряхімов
34–39
Характер способів психологічного захисту в учасників бойових дій із травмою очей і частковою втратою зору
PDF
К.Д. Гапонов
40–48
Аналіз своєрідності клінічних проявів алкогольної залежності і постстресових розладів у хворих з різним рівнем психосоціального стресу
PDF
В.В. Іщук
49–54
Особливості патернів копінгу при психоендокринному синдромі на тлі первинного гіпогонадизму
PDF
А.О. Камінська , Н.К. Агішева
55–62
Предиктори формування комунікативного альянсу в сім’ях, де проживає хворий з ендогенним психічним розладом
PDF
К.В. Шевченко-Бітенський
63–68
Клініко-психопатологічна структура галюцинаторно-параноїдних розладів при деменціях змішаного генезу
PDF
Т.П. Яворська
69–74
Комунікативні бар’єри як основа порушення професійної взаємодії в лікувальному процесі пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями
PDF