Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Журнал публікує оригінальні та оглядові статті з клінічної 
та експериментальної медицини, які ніколи раніше не були опубліковані в жодному друкованому або електронному науковому виданні, а також не подані на розгляд інших редакцій. Якщо авторів декілька, рукопис подається від імені уповноваженого автора. Подання рукопису означає, що всі вказані у ньому автори знайомі та згодні з його змістом. Всі зміни, внесені до рукопису під час підготовки статті до публікації внаслідок рецензування та літературного редагування, також мають бути погоджені з усіма авторами. Обсяг оригінальної статті – 5–12 сторінок тексту формату А4, оглядової – до 18, коротких повідомлень – до 3 сторінок.
 • Текстовий файл статті має бути оформлений у форматі редактора MS Word, мати назву з прізвищем та ім'ям першого автора. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.
 • Текст статті слід набирати шрифтом Times New Roman (або іншим), кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28–30 рядків, по 60–65 знаків 
у кожному.
 • Відомості рукопису не мають порушувати Наказ МОН України «Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави».
 • Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами.

 • Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ім'я, по батькові).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Вступ.
  • Матеріали і методи досліджень.
  • Результати досліджень.
  • Обговорення результатів досліджень.
  • Висновки.
  • Перспективність дослідження.
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу.
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
  • Назва статті, автори (прізвища, ініціали), місце їх роботи (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна), резюме (українською та російською мовами 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові слова (3–6 слів або словосполучень) українською, англійською та російською мовами.
  • Інформація про авторів українською, англійською та російською мовами (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна; підрозділ установи – кафедра, відділ тощо; науковий ступінь, наукове звання, посада; e-mail, ORCID – будуть надруковані; поштова адреса відповідального автора – буде надрукована; контактні телефони – будуть надруковані лише зі згоди авторів).

  Оглядові статті маю довільну структуру. Обов'язковими є:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ім'я, по батькові).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Висновки.
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу.
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
  • Назва статті, автори (прізвища, ініціали), місце їх роботи (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна), резюме (українською та російською мовами 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові слова (3–6 слів або словосполучень) українською, англійською та російською мовами.
  • Інформація про авторів українською, англійською та російською мовами (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна; підрозділ установи – кафедра, відділ тощо; науковий ступінь, наукове звання, посада; e-mail, ORCID – будуть надруковані; поштова адреса відповідального автора – буде надрукована; контактні телефони – будуть надруковані лише зі згоди авторів).

  Список літератури оформлюється відповідно до стилю Ванкувер, у порядку згадування в тексті, має містити не менше 7 джерел для оригінальних статей, не менше 15 джерел - для оглядів. Мінімум 50% посилань повинні бути на літературні джерела, опубліковані протягом останніх 10 років. Самоцитування не повинно перевищувати 10% списку джерел. Транслітерація з української мови на англійську має бути виконана відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Рекомендовано використовувати http://ukrlit.org/transliteratsiia або інші аналогічні ресурси.

 • Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Вимоги до ілюстративного матеріалу: таблиці, графіки, діаграми, рисунки із заголовками та нумерацією розміщуються наприкінці статті в цьому ж файлі у порядку з черговістю посилання на них у тексті; таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора Word), заголовок і номер (якщо їх не менше двох); формули створюються за допомогою редактора формул MS Equation (Вставка – Об'єкт – Equation 2.0); графіки й діаграми – за допомогою MS Graph, MS Excel; фотографії та інші растрові зображення треба подавати в оригіналі й/або окремими файлами у форматі TIFF, Photoshop PSD, JPG із дозволом не менш 300 dpi.
 • Текст та інші складові статті (цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування) мають бути ретельно вивірені авторами.
 • Усі статті, що надсилаються до редакції, перевіряються на плагіат, підлягають рецензуванню за подвійної засліпленою процедурою та редагуванню. Стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на питання, що виникли у рецензентів та редакторів.

  Тел. +38 063 069 9000 (в робочі дні з 9:00 до 17:00).

  e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Керівництво для авторів

Редакція публікує статті, які пройшли рецензування та редагування, in press (з активованим DOI та без номерів сторінок). Така публікація є повноцінною науковою роботою, на яку можно посилатися в інших роботах (цитувати). Сторінки додаються до статей після завершення роботи над випуском. До завершення роботи над статтєю автори можуть повідомити редакцію про неточності у майбутній остаточній публікації. Про завершення роботи над статтєю автори отримують повідомлення від редакції електронною поштою.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Положення про конфіденційність

Телефони авторів використовуються редакцією для оперативного зв'язку, не передаються третім особам, публікуються лише зі згоди авторів. Дані про посаду, місце роботи, науковий ступінь, ORCID та e-mail публікуються.