Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 93 № 1 (2024)
Опубліковано April 26, 2024

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.2010

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4

Тел.: +38 063 069 9000

(з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)

e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.2008

Акушерство і гінекологія

В.В. Лазуренко, Р.А. Сафонов, І.М. Сафонова, І.В. Старкова, В.Д. Старкова
Особливості діагностики піоміоми матки у поєднанні з апендицитом (клінічний випадок)
https://doi.org/10.35339/msz.2024.93.1.lav
PDF

Інфекційні та паразитарні хвороби

О.В. Власова , Н.В. Моісєєва, Т.І. Ярмола, М.М. Рябушко, А.А. Мягкохліб
Уроки глобальної пандемії COVID-19 у зв’язку з якістю навчання
https://doi.org/10.35339/msz.2024.93.1.vmy
PDF (English)
Переглянути всі випуски