Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 85 № 4 (2019)
Опубліковано January 2, 2021

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.20 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел.: +38(057)707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

С.М. Колупаєв, В.М. Лісовий, О.П. Березняк
4–9
Інфрачервона спектроскопія в оцінюванні мінерального складу ниркових каменів
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.01
PDF
В.О. Крилюк, С.В. Гаріян
10–17
Вплив ішемії-реперфузії кінцівки на стан мінералізації за умови поєднаної абдоміно-скелетної травми та масивної крововтрати
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.02
PDF
В.С. Личко
18–26
Місце нейротрофічної терапії в концепції стимуляції вторинного ангіогенезу при гострій фокальній церебральній ішемії
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.03
PDF
О.В. Павлович, Г.О. Гапон, Т.О. Юрчук, М.П. Петрушко
27–34
Кріоконсервування сперматозоїдів людини з проникаючими і непроникаючими кріопротекторами
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.04
PDF
Є.В. Сідь, О.В. Соловйов
35–42
Розподіл генотипів поліморфізмів генів маркерів системної запальної відповіді у хворих зі STEMI
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.05
PDF
С.П. Ярова, А.А. Комлев, О.С. Гензицька, С.О. Турчененко, Ю.Ю. Яров
43–47
Оптимізація виготовлення еластичних підкладок при знімному зубному протезуванні
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.06
PDF

Психіатрія, наркологія та медична психологія

К.А. Косенко
69–78
Аналіз вираженості й варіативності психопатологічної симптоматики у структурі порушень психічного здоров’я в моряків далекого плавання залежно від випробовуваного ними рівня психосоціального стресу
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.10
PDF
В.О. Кривицький
79–86
Аналіз особливостей міжособистісної взаємодії у хворих на хронічний простатит із різним станом подружньої задоволеності
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.11
PDF
Т.Г. Кривоніс
87–92
Почуття провини як фактор впливу на сімейне функціонування в родинах з онкологічним пацієнтом
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.12
PDF
Ю.І. Мисула
93–100
Особливості змін у когнітивній сфері хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.13
PDF
Ю.А. Стародубцева
101–106
Клініко-патопсихологічна і психодіагностична специфіка розладів адаптації, коморбідних із комп’ютерною адикцією
https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.14
PDF
Переглянути всі випуски