Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 91 № 1 (2022)
Опубліковано January 27, 2022

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.2010

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4

Тел.: +38 063 069 9000

(з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)

e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.2008

Cоціальна медицина та охорона громадського здоров'я

А.А. Подпрядова , В.А. Огнєв , Т.В. Пересипкіна , М.І. Березка
Епідеміологічні особливості захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення Харківської області
https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.1.pop
PDF (English)

Теоретична і експериментальна медицина

О.В. Бабенко , Т.О. Брюханова , О.А. Наконечна , І.М. Васильєва , С.О. Стеценко
Порівняльна характеристика експериментальних моделей хронічного коліту, що відтворюється в умовах in vivo
https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.1.bbn
PDF

Урологія, андрологія і нефрологія

В.М. Лісовий , Н.М. Андон’єва , М.О. Желєзнікова , Т.Л. Валковська
Наш досвід у спостереженні реципієнтів ниркового трансплантату в умовах пандемії COVID-19
https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.1.laz
PDF
Переглянути всі випуски