Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 91 № 2 (2022)
Опубліковано June 30, 2022

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.2010

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4

Тел.: +38 063 069 9000

(з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)

e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.2008

Хірургія

К.В. Гуменюк, Т.П. Якимова, Г.І. Губіна-Вакулик, В.В. Негодуйко, В.В. Макаров, Р.М. Михайлусов
Особливості патоморфозу вогнепальних кульових поранень живота з ушкодженням товстої кишки
https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.2.gyg
PDF
Переглянути всі випуски