Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 90 № 1 (2021)
Опубліковано March 31, 2021

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.20 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4

Тел.: +38 066 710 10 25

(з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)

e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Медицина невідкладних станів, анестезіологія та інтенсивна терапія

В.П. Печиборщ, В.М. Якимець, П.Б. Волянський, В.М. Михайлов, O.С. Твердохліб, Е.М. Хорошун
69-80
Підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та фахівців медичного захисту з питань цивільного захисту
https://doi.org/10.35339/msz.2021.90.01.07
PDF
Переглянути всі випуски