Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 92 № 1 (2023)
Опубліковано March 31, 2023

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.2010

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4

Тел.: +38 063 069 9000

(з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)

e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.2008

Теоретична і експериментальна медицина

М.Є. Березнякова, О.І. Залюбовська , І.Г. Березняков , М.І. Литвиненко , О.В. Дорошенко
Діагностика і клінічне значення дефіциту магнію в організмі
https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.1.bzb
PDF
Ю.В. Козлова , Д.Ю. Говтва
Гематологічні прояви Helicobacter Pylori (огляд літератури)
https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.1.kog
PDF

Cоціальна медицина та охорона громадського здоров'я

В.А. Огнєв, В.Г. Нестеренко , М.М. Григоров , С.М. Григоров , А.О. Григорова
Харчові звички осіб молодого віку, пов’язані з ожирінням та надлишковою вагою
https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.1.ong
PDF
Переглянути всі випуски