Медицина сьогодні і завтра

Online ISSN: 2710-1444

Поточний номер

Том 86 № 1 (2020)
Опубліковано March 31, 2020

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Print ISSN 2414-4495. Online ISSN 2710-1444

DOI 10.35339/msz

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.20 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел.: +38 066 710 10 25 
e-mail: as.shevchenko@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Весь випуск
PDF
Переглянути всі випуски