Медицина сьогодні і завтра

Поточний номер

Том 67 № 2 (2015)
Опубліковано June 25, 2020

Засновник, редакція та видавець
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ
КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б
(додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.20 № 886)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

А.М. Кузьменко
5–9
Структурно-метаболічні та морфологічні ознаки при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому E. coli
PDF
В.О. Лазирський
10–13
Морфологічні зміни в ілеоцекальному сегменті кишечника після гастропластики в експерименті
PDF (Русский)
В.Д. Лук’янчук, Д.О. Гордійчук
14–22
Сучасний стан питань патогенезу пародонтиту та його фармакокорекції (огляд літератури)
PDF
О.Б. Пікас
23–26
Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень
PDF
П.Б. Пікас
27–30
Склад жирних кислот у сироватці крові у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту, їхній взаємозв’язок
PDF
Л.Д. Попова, С.О. Стеценко, М.Є. Жерновая, О.О. Шевченко, А.В. Бондарева
31–36
Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 у субтоксичних дозах на рецепторний апарат і внутрішньоклітинний метаболізм
PDF
І.В. Сахарова, Л.І. Данильченко, Н.О. Рекрутюк
37–40
Стан системи мікросомального окиснення під впливом азотовмісних детергентів
PDF
Переглянути всі випуски

Засновник, редакція та видавець
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б
(додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.20 № 886)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

 

DOI https://doi.org/10.35339/msz

ISSN 2414-4495
E-ISSN

 

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net