Том 68 № 3 (2015)
Медицина сьогодні і завтра
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, Б.А. Самура, О.В. Ладогубець, Н.І. Романенко, Д.Г. Іванченко
5–9
Залежність антиноцицептивної активності від хімічної структури в ряду 7-(2-гідрокси-3-п-метоксифенокси) пропіл-8-заміщених теофіліну
PDF (Русский)
Ю.П. Костиленко, О.Д. Боягіна
10–18
Принцип будови великого мозку людини (аналітичний огляд літератури)
PDF (Русский)
І.Г. Максимова
19–24
Особливості фосфоліпідного складу мембран клітин крові щурів за умов тривалої дії сумішей імідазолінів
PDF
В.Д. Марковський, К.В. Тарасенко, В.В. Гаргін
25–29
Вплив материнського метаболічного синдрому на стан плаценти
PDF (Русский)
А.Ю. Ніконов, О.А. Омельченко, Ю.А. Ковальчук, М.О. Сергієнко
30–34
Дослідження слизової оболонки ясен при відновленні дефектів зубних рядів штамповано-паяними конструкціями з нержавіючої сталі
PDF
М.А. Панас, М.І. Панас, Х.А. Кирик, І.В. Тимчук
35–38
Застосування немедикаментозного лікування при захворюваннях ротової порожнини, спричинених E. coli
PDF
А.С. Смірнов, С.М. Смірнов, М.А. Мірзебасов
39–43
Стан слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів після інгаляцій епіхлоргідрину
PDF (Русский)
Д.М. Шиян
44–47
Морфологічні особливості будови коркоподібного ядра мозочка
PDF

Інфекційні хвороби

В.Д. Макаренко, Д.І. Кухарь, Б.І. Гушилик, І.П. Юдин, В.В. Казмірчук
82–85
Етіологічні та епідеміологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей
PDF (Русский)

Ортопедія і травматологія

О.П. Шармазанова, В.І. Агій, В.М. Шимон
109–112
Травматичні ушкодження зон росту надп’ятково-гомілкового суглоба за рентгенологічними даними
PDF

Гігієна і професійна патологія

І.В. Завгородній, Н.В. Семенова, І.Ю. Кондратова, О.В. Піонтковська, Н.І. Завгородня
128–134
Вплив комплексу чинників навколишнього середовища на неврологічний розвиток недоношених дітей
PDF