Наслідки неоад’ювантної хіміопроменевої терапії місцево-розповсюдженого раку шийки матки
PDF (Русский)

Ключові слова

шийка матки
рак
морфологія
проліферація

Як цитувати

Вінник, Ю., Ключко, К., & Гаргін , В. (2015). Наслідки неоад’ювантної хіміопроменевої терапії місцево-розповсюдженого раку шийки матки. Медицина сьогодні і завтра, 68(3), 105–108. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/542

Анотація

Вивчено наслідки застосування неоад’ювантної хіміопроменевої терапії при лікуванні місцево-розповсюдженого раку шийки матки шляхом оцінювання морфологічних змін у тканині пухлини. Виявлено й доведено ознаки значного патоморфозу тканини пухлини при проведенні неоад’ювантної хіміопроменевої терапії. При вивченні показників проліферативного потенціалу за рівнем експресії Ki-67 було встановлено його зниження в порівнянні з таким при застосуванні ізольованих променевої і хіміотерапії. Також при проведенні неоад’ювантної хіміопроменевої терапії спостерігається найбільш виражене зниження експресії bcl-2 у порівнянні з іншими видами лікування.

PDF (Русский)

Посилання

Чуруксаева О. Н. Неоадъювантная химиотерапия при лечении местно-распространенного рака шейки матки / О. Н. Чуруксаева, Л. А. Коломиец // Сибирский онкологический журнал. – 2013. – № 2 (56). – С. 18–24.

A phase II randomized trial comparing radiotherapy with concurrent weekly cisplatin or weekly paclitaxel in patients with advanced cervical cancer / F. B. Geara, A. Shamseddine, A. Khalil [et al.] // Radiat. Oncol. – 2010. – V. 5. – Р. 84.

Efficacy in high burden locally advanced cervical cancer with concurrent gemcitabine and cisplatin chemoradiotherapy plus adjuvant gemcitabine and cisplatin: prognostic and predictive factors and the impact of disease stage on out comes from a prospective randomized phase III trial / A. Dueňas-González, M. Orlando, Y. Zhou [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2012. – V. 126, № 3. – Р. 334–340.

Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer / P. G. Rose, B. N. Bundy, E. B. Watkins [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1999. – V. 340, № 15. – Р. 1144–1153.

Международная гистологическая классификация опухолей. Гистологическая классификация опухолей женского полового тракта. – Женева, 1994.

Петров С. В. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека / С. В. Петров, Н. Т. Райхлин. – Казань, 2004. – 288 с.

Дорохова О. В. Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та непластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / О. В. Дорохова. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.

Dabbs D. J. Diagnostic immunohistochemistry / D. J. Dabbs – Churchill Livingstone, 2006. – 828 p.

Brown D. C. Ki-67 protein: the immaculate deception? / D. C. Brown, K. C. Gatter // Histopathology. – 2002. – V. 40. – P. 2–11.

Ki-67 antigen staining as an adjunct to identifying cervical intraepithelial neoplasia / C. J. Dunton, K. H. Van Hoeven, A. J. Kovatich [et al.] // Gynecol. Oncol. – 1997. – V. 64. – P. 451–455.