Патогенетичні особливості перебігу хронічних запальних захворювань придатків матки
PDF

Ключові слова

хронічні запальні захворювання придатків матки
імунітет
цитокіни

Як цитувати

Капустник, Н. (2015). Патогенетичні особливості перебігу хронічних запальних захворювань придатків матки. Медицина сьогодні і завтра, 68(3), 113–117. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/544

Анотація

Представлені дані про патогенетичні особливості перебігу хронічних запальних захворювань придатків матки на підставі даних клініко-імунологічного обстеження у 45 жінок репродуктивного віку. У ході дослідження було виявлено, що розвиток хронічних запальних захворювань придатків матки супроводжується розладами у місцевому та системному імунітеті. Цитокіновий дисбаланс у перитонеальній порожнині поєднується зі зниженням місцевого імунітету статевих органів.

PDF

Посилання

Венцківський Б. М. Інфекції, що передаються статевим шляхом / Б. М. Венцківський, В. О. Товстановська // Мистецтво лікування. – 2004. – № 6. – С. 52–55.

Nunez E. M. Acute pelvic inflammatory disease / E. M. Nunez // Rev. Enferm. – 2008. – V. 232. – P. 17–20.

Антоненко І. В. Роль інфекційного фактора в патогенезі хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів / І. В. Антоненко // Вісник наукових досліджень. − 2003. − № 1. − С. 28−29.

McNeely S. G. Jr. Pelvic inflammatory disease / S. G. Jr. McNeely // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2007. – V. 4, № 5. – P. 682–686.

Татарчук Т. Ф. Мікробіоценоз піхви у різні вікові періоди / Т. Ф. Татарчук, А. А. Саркісян // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – № 3. – С. 50–52.

Батырова А. К. О диагностическом и прогностическом значении иммунологических исследований у женщин с воспалительными процессами придатков матки / А. К. Батырова, Н. Н. Мезинова, Л. Б. Шаронина // Акушерство и гинекология. – 2003. – № 5. – С. 71–73.

Вовк І. Б. Імунологічний статус жінок з генітальним ендометріозом на тлі запальних процесів геніталій / І. Б. Вовк, В. К. Кондратюк, Г. В. Чубей // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : Труды Крымского государственного университета им. С. И. Георгиевского. − 2009. − Т. 145, ч. ІІ. − С. 60−63.

Сухих В. Н. Механизмы иммунной защиты при острых и хронических заболеваниях органов репродуктивной системы / В. Н. Сухих, Л. В. Ванько // Акушерство и гинекология. – 2006. − Приложение. – С. 17–24.

Білик Н. М. Інтерлейкіни – високоінформативні маркери активності запального процесу в придатках матки / Н. М. Білик // Лікарська справа. − 2001. − № 3. − С. 159−161.

Состояние иммунной и интерфероновой системы у больных воспалительными заболеваниями придатков матки / Ж. А. Каграманова, В. С. Сускова, В. И. Емец, В. В. Малиновская // Медицинская иммунология. − 2002. − Т. 4, № 2. − С. 276.

Бурменская О. В. Состояние локального иммунитета при хроническом рецидивирующем вульвовагинальном кандидозе / О. В. Бурменская, Г. Р. Байрамова, О. С. Непша // Акушерство и гинекология. − 2011. − № 1. − С. 52−56.

Uterine receptivity and cytokines : new concepts and new applications / N. Lédée, S. Dubanchet, P. Oger [et al.] // Gynecol. Obstet. Investig. – 2007. – Vol. 64, № З. – Р. 138–143.