Вплив комплексу чинників навколишнього середовища на неврологічний розвиток недоношених дітей
PDF

Ключові слова

недоношений новонароджений
неврологічний розвиток
чинники навколишнього середовища
регресійний аналіз

Анотація

У статті розглянуто питання впливу комплексу чинників навколишнього середовища неонатальних відділень (підвищених рівнів шуму, природного та штучного освітлення, електричної та магнітної складових електромагнітних випромінювань, несприятливих метеорологічних чинників) на виникнення порушень неврологічного розвитку недоношених новонароджених дітей. Під час дослідження було використано моделі логістичної регресії. Встановлено, що найбільш значущими фізичними чинниками в неонатальних відділеннях, які чинять несприятливий вплив на передчасно народжених дітей? є підвищені рівні шуму та штучної освітленості.

PDF

Посилання

Bendersky M. Environmental risk, biological risk and developmental outcome / M. Bendersky, M. Lewis // Developmental Psychology. – 1994. –V. 30. – P. 484–494.

Philbin M. K. Some implications of early auditory development for the environment of hospitalized preterm infants. Neonatal Network / M. K. Philbin // Journal of Neonatal Nursing. – 1996. – V. 15 (8). – P. 71–73.

Philbin M. K. The influence of auditory experience on the behavior of preterm newborns / M. K. Philbin // Journal of Perinatology. – 2000. – V. 20 (8, pt 2). – P. S77–87.

Philbin M. K. Changing levels of quiet in an intensive care nursery / M. K. Philbin, L. Gray // Journal of Perinatology. – 2002. – V. 22 (6). – P. 455–460.

Morris B. H. Physiological effects of sound on the newborn / B. H. Morris, M. K. Philbin, C. Bose // Journal of Perinatology. – 2000. – V. 20 (8, pt 2). – P. S55–60.

Philbin M. K. Hearing and behavioral responses to sound in full-term newborns / M. K. Philbin, P. Klaas // Journal of Perinatology. – 2000. – V. 20 (8, pt 2). – P. S68–76.

Philbin M. K. Sensory experience and the developing organism: A history of ideas and view to the future / M. K. Philbin, R. Lickliter, S. N. Graven // Journal of Perinatology. – 2000. – V. 20 (8, pt 2). – P. S2–5.

Monk C. S. Prenatal neurobiological development: Molecular mechanisms and anatomical change / C. S. Monk, S. J. Webb, C. A. Nelson // Developmental Neuropsychology. – 2001. – V. 19 (2). – P. 211–236.

Webb S. J. Mechanisms of postnatal neurobiological development: Implications for human development / S. J. Webb, C. S. Monk, C. A. Nelson // Developmental Neuropsychology. – 2001. – V. 19 (2). – P. 147–171.

Weisel T. N. The post natal development of the visual cortex and the influence of environment (Nobel Lecture) / T. N. Weisel / Bioscience Reports. – 1982. – V. 2. – P. 351–377.

Browne Joy V. Ne perspectives on premature infants and their parents / Joy V. Browne // Zero to Three. – 2003. – Nov. –

http://www.zerotothree.org/child-development/health-nutrition/vol24-2a.pdf.

Санитарные нормы МЗ СССР от 03.08.84 № 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». – Режим доступа : zakon5.rada.gov.ua/law/show/v7_84400-84.

ГОСТ 12.1.050-86 від 28.03.86 № 790 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах». – Режим доступа : http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6337/.

ДСН 3.3.6.037-99 від 01.12.99 № 37 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». – Режим доступу : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1789.

ГОСТ 12.1.003-83 від 06.06.83 № 2473 «Шум. Общие требования безопасности». – Режим доступа : http://document.ua/ssbt.-shum.-obshie-trebovanija-bezopasnosti-nor3204.html.

ДБН В.2.5-28 – 2006 «Природне і штучне освітлення». – Режим доступу : http://document.ua/prirodne-i-shtuchne-osvitlennja-nor8425.html.

ДСанПіН № 248/20561 від 20.02.12 «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів». – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0248-12.

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». – Режим доступа : http://document.ua/ssbt.-obshie-sanitarno-gigienicheskie-trebovanija-k-vozduhu--nor3205.html.

ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». – Режим доступу : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1972.

ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин». – Режим доступу : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2445.