Визначення деформації зразків С-силіконових відбиткових матеріалів на розтяг і стиск
PDF

Ключові слова

С-силіконові відбиткові матеріали
фізико-механічні дослідження
дослідження на розтяг і стиск

Анотація

Проведено фізико-механічні дослідження зразків С-силіконових відбиткових матеріалів іноземних і вітчизняного виробників: SwissTEC, Zetaplus, Speedex, Lasticomp, Consiflex-1 і Consiflex-0 – на розтяг і стиск. Досліджували границю пружності, умовну границю текучості та границю міцності. Умовна границя текучості вітчизняних відбиткових матеріалів мало розрізняється між собою і наближена до показників границі пружності. Різниця між показниками границі міцності С-силіконових відбиткових матеріалів Zetaplus, Speedex, Lasticomp, Consiflex-1 і Consiflex-0 становить 2,847 МПа. Найбільший показник має Speedex – (9,923±0,133) МПа, а найменший – Consiflex-1 – (7,076±0,581) МПа. Встановлено, що вітчизняні силіконові відбиткові матеріали Consiflex-1 і Consiflex-0 виробництва фірми «Latus» (м. Харків) за показниками границі пружності мають перевагу, а за більшістю інших показників мало відрізняються від іноземних аналогів і можуть застосовуватися в клініці ортопедичної стоматології нарівні з ними.

PDF

Посилання

Нечаенко H. A. Профилометрические исследования силиконовых слепочных материалов / H. A. Нечаенко, Н. В. Урусов, В. А. Казаков [и др.] // Стоматология. – 1986. – № 8. – С. 28–29.

A clinical study on the effects of cordless and conventional retraction techniques on the gingival and periodontal health / K. Q. Al Hamad, W. Z. Azar, H. A. Alwaeli [et al.] // J. Clin. Periodontol. – 2008. – V. 35, № 12. – P. 1053–1058.

Моторкина Т. В. Состояние тканей протезного ложа как условие выбора оптимального оттискного материала / Т. В. Моторкина // Cб. науч. трудов ВМА. – Волгоград : Перемена, 1999. – С. 160–166.

Effects of different retraction medicaments on gingival tissue / E. A. Akca, E. Yildirim, M. Dalkiz [et al.] // Quintess. Int. – 2006. – V. 37, № l. – P. 53–59.

Мурадов М. А. Сравнительный анализ различных видов прецизионных оттисков : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / М. А. Мурадов. – М., 2004. – 24 с.

Dose-related effects of epinephrine on human gingival blood flow and crevicular fluid production used as a soaking solution for chemo-mechanical tissue retraction / M. Csillag, G. Nyiri, J. Vag [et al.] // J. Prosthet. Dent. – 2007. – V. 97, № l. – P. 6–11.