Патерни ЕЕГ при хворобі Вільсона–Коновалова у пацієнтів з різними антропоморфологічними характеристиками
PDF (Русский)

Ключові слова

патерни ЕЕГ
функціональна активність мозку
антропологічний тип
хвороба Вільсона–Коновалова

Як цитувати

Нікішкова, І., Волошин-Гапонов, І., Кутіков, О., & Забродіна, Л. (2015). Патерни ЕЕГ при хворобі Вільсона–Коновалова у пацієнтів з різними антропоморфологічними характеристиками. Медицина сьогодні і завтра, 68(3), 93–98. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/540

Анотація

Описано поширеність певних типів патернів ЕЕГ при хворобі Вільсона–Коновалова у пацієнтів, що належать до різних антропологічних типів (АТ). Проаналізовано дані ЕЕГ та продемонстровано відмінності частоти знаходження певних комбінацій функціонального стану підкіркових структур мозку, що регулюють тонус неокортексу. Представленість типів ЕЕГ-патернів серед пацієнтів – носіїв середземноморського АТ відбивала таку, що була притаманна групі хворих у цілому: дезорганізована ЕЕГ з ознаками дисфункції лімбіко-діенцефальної та кортикобазальної систем. Для пацієнтів – носіїв атланто-балтійського АТ найхарактернішими були патерни ЕЕГ з домінуванням регулярної α-активності та з низьким рівнем пароксизмальних проявів. У пацієнтів – носіїв динарського АТ переважали патерни ЕЕГ з ознаками посилення активуючих ретикулярних впливів на неокортекс на тлі зниження таламічної активності.

PDF (Русский)

Посилання

Brain metal accumulation in Wilson’s disease / T. Litwin, G. Gromadzka, G. M. Szpak [et al.] // J. Neurol. Sci. – 2013. – V. 329. – P. 55–58.

Волошин-Гапонов И. К. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова / И. К. Волошин-Гапонов // Укр. вісник психоневрології. – 2013. – Т. 21, вип. 3 (76). – С. 13–17.

Жирмунская Е. А. Клиническая электроэнцефалография / Е. А. Жирмунская. – М. : Мэйби, 1991. – 118 с.

Жирмунская Е. А. В поисках объяснения феноменов ЭЭГ / Е. А. Жирмунская. – М. : НПФ Биола, 1995. – 117 с.

Kutikov O. Ye. The role of a physical anthropological factor in epidemiology of Wilson’s disease / O. Ye. Kutikov, I. K. Voloshyn-Gaponov // Укр. вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 4 (81). – С. 33–37.

Кутиков А. Е. Функциональная активность головного мозга при невротических расстройствах у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками / А. Е. Кутиков, И. Н. Никишкова // Експерим. і клін. медицина. – 2015. – № 2 (67). – С. 95–100.

Гнездицкий В. В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография / В. В. Гнездицкий. – Таганрог : Изд-во Таганрогского гос. радиотехн. ун-та, 2000. – 636 с.