Том 55 № 2 (2012)

Теоретична і експериментальна медицина

В.Г. Дуденко, Н.Ю. Кондрусик, О.Н. Ткаченко
6-9
Распределение объемов экскреторных секторов в четырехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения
PDF
О.О. Лєрмонтов
10-13
Методика виявлення анатомічних структур надниркових залоз людини
PDF
Н.Г. Халилова
14-18
Количественные параметры фронтальной проекции лица юношей-нигерийцев
PDF
А.О. Гаврилюк
19-24
Гістологічна й імуногістохімічна характеристика вірусобумовленого цитолізу, імуноцитарної інфільтрації та імуноклітинної деструкції печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В, С і В+С
PDF
Є.А. Штанюк, О.М. Остапенко, В.В. Мінухін
25-28
Чутливість до антибіотиків основних аерофільних збудників гнійно-запальних захворювань, виділених в неінфекційній клініці
PDF
А.А. Ковалёва
29-34
Сравнительная оценка методов окраски микобактерий и перспектива усовершенствования микроскопической диагностики туберкулеза
PDF
Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук, В.М. Кирик, О.М. Цупиков, П.П. Клименко, Р.В. Салютін, Г.М. Онищенко, В.А. Шаблій
35-39
Вплив трансплантації донорських нативних і кріоконсервованих мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин на перебіг репаративно-деструктивних процесів у жирових трансплантатах
PDF
В.К. Сокол, Р.В. Богатырёва, К.М. Сокол
40-43
Анализ особенностей причин смертности населения {арьковской области за период 2006-2009 годов
PDF

Терапія

С.А.С. Белал, А.Л. Кулик, А.В. Мартыненко, Н.И. Яблучанский
44-48
Воспроизводимость биологической обратной связи у здоровых добровольцев в алгоритме метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма
PDF
Ю.К. Резуненко, А.Г. Истомин, М.П. Кириченко, С.И. Латогуз, В.И. Масло
49-52
Мышечный метаболизм у молодых лиц с артериальной гипертензией
PDF
Е.А. Бутикова
53-58
Фармакодинамические эффекты гипотензивного действия периндоприла на суточный ритм артериального давления у больных артериальной гипертензией
PDF
Л.В. Распутіна
59-64
Особливості структурно-геометричного ремоделювання лівого шлуночка у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби
PDF
Н.В. Сокольнікова
65-70
Взаємозв'язок рівня інтерлейкіну -1b й інтерлейкіну-6, показників вуглеводного і ліпідного обмінів і діастолічної функції міокарда у хворих на цукровий діабет 2-го типу
PDF

Інфекційні хвороби

В.М. Козько, О.М. Винокурова, Н.Ф. Меркулова, Г.О. Соломенник, О.І. Могиленець, О.В. Загороднєва, С.І. Заблоцька
127-132
Використання сучасних статистичних технологiй для прогнозування наслiдкiв гострого гепатиту В
PDF
В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, Я.І. Копійченко, А.В. Сохань
133-136
Неінвазивна система «Гепафiбродетект» у визначенні фіброзу печінки хворих на хронічний гепатит С
С.О. Ткаченко
137-140
Особливості реакції інтерлейкінів крові при ешерихіозі у дітей, інфікованих Helicobacter pylori
PDF
Е.О. Кучеренко, М.С. Зимина
141-144
Особенности иммунного ответа детей, больных хламидийными пневмониями
PDF

Питання викладання

В.А. Капустник, Irina Bоckelmann, И.В. Завгородний, O. Chegrynets
188-193
Система высшего медицинского образования в германии
PDF