Том 58 № 1 (2013)

Ортопедія і травматологія

Г.Г. Голка, В.В. Суховецький, Є.В. Гарячий, А.С. Кравченко
133-135
Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з поєднаними травмами
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

В.М. Лісовий, І.М. Антонян, І.В. Волчік, Ю.Б. Лар'яновська
5-15
Вплив одно- та двобічного інтратестикулярного введення різної кількості стовбурових клітин на стан щурів з експериментальною моделлю вторинного андрогенного дефіциту
PDF
О.Ю. Кожина, В.В. Волина, А.Н. Гольцев
16-28
Морфологическое состояние иммунокомпетентных органов мышей, инфицированных вирусом гриппа после введения криоконсервированной кордовой крови
PDF
Д.И. Маракушин, О.А. Наконечная, И.Г. Максимова, В.Г. Гопкалов
29-34
Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние антиоксидантной системы в подостром эксперименте
Н.В. Гольева, В.В. Гаргин, П.К. Гольева
35-39
Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста
PDF
І.В. Ліскіна, О.О. Олексинська
40-47
Сучасний патоморфоз прогресуючого мультирезистентного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень з позицій морфологічної характеристики збудника та його локалізації в легеневій тканині
PDF
Н.В. Жарова
48-51
Сравнительная характеристика миелоархитектоники нервов яичников и вилочковой железы у плодов и новорожденных
PDF
М.А. Бережная
52-55
Нейронально-глиальные отношения в верхней лобной извилине головного мозга человека у лиц разного пола и возраста
PDF
Э.В. Карнаух
56-58
Кардиопротекторное влияние пирацетама на баланс тканевых катехоламинов в миокарде при эмоциональном стрессе
PDF
Т.В. Звягинцева, В.В. Гринь, О.В. Наумова
59-63
Морфологические изменения кожи морских свинок после локального ультрафиолетового облучения при применении лекарственных средств с фотопротекторной активностью
PDF
І.І. Яковцова, І.П. Гопич, А.Є. Олійник
64-67
Особливості епідеміології муцинозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості в Харківській області. Ретроспективний аналіз за 1995-2004 роки
PDF