Засновник, редакція та видавець
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ
КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук
(додаток до постанови президії ВАК України від 10.03.10 № 1-05/2)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Леніна, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.kharkiv@mail.ru

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08