Том 54 № 1 (2012)

Мікробіологія

А.Я. Циганенко, Н.І. Коваленко, Л.С. Габишева, О.Ю. Косілова
6-10
Етіологічна роль умовно-патогенних мікроорганізмів при інтраабдомінальних інфекціях
PDF

Ортопедія і травматологія

С.О. Гур'єв, М.І. Березка, О.С. Соловийов, С.П. Сацик
28-31
Політравма як медико-соціальна проблема (ризикорієнтований підхід)
PDF
М.Л. Анкін, Т.М. Петрик
32-34
Віддалені результати хірургічного лікування переломів вертлюгової западини
PDF
М.І. Березка, В.О. Литовченко, В.В. Григорук, М.С. Гримайло
35-39
Математичне моделювання розподілу напруг у кістковій тканині в залежності від локалізації перелому та методу фіксації при остеосинтезі суміжних і контрлатеральних переломів кісток нижніх кінцівок
В.В. Бойко, П.Н. Замятин, И.З. Яковцов, Е.Н. Крутько, В.Н. Лыхман, Д.П. Замятин
40-42
Антибактериальная терапия у пострадавших с открытыми и закрытыми травмами живота, осложненными травматической болезнью
PDF
В.В. Бойко, А.В. Козаченко, В.Г. Ринденко, В.І. Щербаков, С.В. Ринденко, О.Е. Феськов
43-47
Досвід надання допомоги потерпілим з множинними і поєднаними пошкодженнями в Харкові
PDF
Г.В. Гайко, О.В. Калашніков
48-52
Визначення факторів ризику швидкого прогресування остеоартрозу кульшового суглоба
PDF
Г.Г. Голка, В.О. Литовченко, М.С. Гримайло, М.І. Березка, В.В. Григорук
53-57
Застосування ретроградного блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні низьких переломів дистального відділу стегнової кістки у хворих з політравмою
PDF
Г.Г. Голка, О.В. Рябов, М.А. Гаркуша, Д.А. Истомин
58-62
Повторные оперативные вмешательства при дистрофически-дегенеративных заболеваниях поясничного и травмах грудопоясничного отдела позвоночника с применением систем транспедикулярной фиксации «MEDTRONIC SOFAMOR DANEК»
PDF
Г.Г. Голка, О.В. Рябов, Е.В. Гарячий, О.Г. Фадеев
63-68
Диагностика и хирургическое лечение повреждений позвоночника при политравме
PDF
С.О. Гур'єв, Г.В. Бондарчук, С.П. Сацик, П.В. Танасієнко
69-72
Ризикорієнтований підхід в оцінці постраждалих з полісистемними травматичними пошкодженнями, які отримують медичну допомогу за умов міської лікарні
PDF
С.О. Гур'єв, П.В. Танасієнко, С.П. Сацик
73-76
Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми внаслідок ДТП
PDF
І.Ю. Дутка, І.Р. Трутяк
77-80
Діагностика і лікування поєднаних пошкоджень сухожилків згиначів та переломів кісток пальців кисті
PDF
О.М. Іванов, В.О. Литовченко, М.І. Березка, В.В. Григорук, В.Г. Власенко
81-86
Клініко-експериментальне обґрунтування лікувальної тактики у хворих з порушеним перебігом репаративного остеогенезу
PDF
А.В. Калашніков, Ю.В. Лазаренко
87-90
Досвід лікування хворих з переломами дистального відділу стегнової кістки
PDF
С.М. Кривенко
91-94
Лікування постраждалих із множинними переломами кісток кінцівок у гострому періоді травматичної хвороби
PDF
И.А. Криворучко, С.Н. Тесленко, В.П. Колесник, А.В. Сивожелезов, М.С. Повеличенко, А.И. Коврыга
95-97
Особенности хирургической тактики при травматическом повреждении двенадцатиперстной кишки
PDF
О.О. Коструб, В.Б. Заєць, І.А. Засаднюк, Р.І. Блонський
98-100
Застосування апаратів зовнішньої фіксації при багатоуламкових переломах нижньої кінцівки
PDF
Я.С. Лезвінський, В.В. Векліч, С.М. Верховець, К.С. Лисицька
101-103
Сучасне лікування множинних і поєднаних ушкоджень опорно-рухового апарату у дітей та підлітків
PDF
В.О. Литовченко, Г.В. Бондарчук, Є.В. Гарячий, В.В. Суховецький, М.І. Березка, А.С. Кравченко
104-107
Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з політравмою
PDF
В.А. Литовченко, Д.В. Власенко, Н.И. Березка, В.Г. Власенко, Е.В. Гарячий
108-112
Биомеханическое обоснование остеосинтеза полифрактур бедренной кости
PDF
В.О. Литовченко, Є.В. Гарячий, М.І. Березка, І.І. Спесивий
113-119
Інтрамедулярний блокуючий остеосинтез: помилки, яких не повинно бути
PDF
В.О. Литовченко, О.А. Кіпа, Є.В. Гарячий, В.В. Григорук, М.С. Гримайло, А.В. Литовченко
120-123
Біомеханічне обґрунтування вибору фіксуючого пристрою діафізарного перелому ключиці у постраждалих з гострою торакальною травмою
PDF
В.О. Литовченко, С.В. Мішньов, О.В. Мірошниченко, Є.В. Гарячий, А.В. Литовченко, В.Г. Власенко
124-126
Розсвердлювання кістковомозкового каналу при остеосинтезі блокованими цвяхами: потрібно чи ні?
PDF
М.Ю. Сизий, П.М. Замятін
127-130
Надання хірургічної допомоги при пораненнях шиї
PDF
В.А. Сипливый, А.В. Акименко, А.В. Козаченко, Г.Р. Гильборг, В.Н. Бугай
131-133
Спленэктомия в хирургии повреждений. Анализ результатов
PDF
И.В. Стойко, Б.В. Менкус, Г.В. Бэц, И.Г. Бэц
134-139
Малоинвазивная технология лечения пациентов с открытыми переломами дистальных метаэпифизов костей голени (Pilon переломами)
PDF
І.Р. Трутяк, Я.Л. Заруцький, Ю.Я. Філь, А.Ю. Філь, Ю.І. Трутяк
140-144
Хірургічна тактика у постраждалих з тяжкою закритою поєднаною абдомінальною травмою
PDF
Б.С. Федак, Є.В. Гарячий, І.І. Спесивий, Т.М. Галабутська
145-147
Тактичні засади лікування множинних і поєднаних переломів кісток кінцівок
PDF
И.Ф. Федотова, А.А. Левшин, А.Г. Чернышев, И.В. Феклина
148-151
Транзиторная радикулопатия у больных с поясничным спинальным стенозом
PDF
В.М. Шимон, М.М. Василинець, І.М. Голубка, І.І. Пушкаш, М.Г. Гавришко, В.В. Литвак, В.Д. Гриник
152-155
Лікування пошкоджень хребта у хворих з політравмою
PDF
В.Д. Шищук
156-161
Актуальні проблеми дорожньо-транспортної політравми в умовах сільської місцевості
PDF