Гігієнічна характеристика навчально-виробничого та позаучбового режимів студентів при опануванні радіотехнічних спеціальностей у технікумі
PDF

Ключові слова

навчально-виробничий режим
професійне навчання
радіотехнічні спеціальності
технікум
адаптаційний процес

Як цитувати

Подаваленко, О. (2020). Гігієнічна характеристика навчально-виробничого та позаучбового режимів студентів при опануванні радіотехнічних спеціальностей у технікумі. Медицина сьогодні і завтра, 67(2), 153–155. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/523

Анотація

Наведено матеріали, що характеризують особливості побудови навчально-виробничого і позаучбового режимів у радіотехнічному технікумі та їхній вплив на формування адаптаційного процесу в організмі підлітків. Виявлені негативні фактори призводять до виникнення станів дезадаптації, порушення стану здоров’я, що зумовлює необхідність упровадження гігієно-профілактичних заходів, спрямованих на оптимізацію навчання та способу життя студентів.

PDF

Посилання

Берзінь В. І. Гігієна дітей та підлітків / В. І. Берзінь ; за ред. чл.-кор. АПН України, д-ра мед. наук, проф. В. І. Берзіня. – К. : Видавничий дім «Асканія», 2008. – 304 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с.

Гребняк М. П. Профілактична медицина дітей та підлітків / М. П. Гребняк. – Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2004. – 258 с.

Кучма В. Р. Приоритетные критерии оценки состояния здоровья и профилактики заболеваний детей и подростков / В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева // Гигиена и санитария. – 2005. – № 6. – С. 42–45.

Подригало Л. В. Донозологические состояния у детей, подростков и молодежи: диагностика, прогноз и гигиеническая коррекция / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко – К. : Генеза, 2014. – 200 с.

Полька Н. С. Особливості режиму дня учнів старшого шкільного віку / Н. С. Полька, Н. Л. Яцковська, А. Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 2 (65). – С. 30–35.

Коробчанський В. О. Гігієнічна оптимізація умов навчання підлітків, які опановують радіотехнічні спеціальності у вищіх навчальних закладах I–II рівнів акредитації : метод. рекомендації / В. О. Коробчанський, О. В. Подаваленко. – К., 2008. – 26 с.