Щодо професійної захворюваності в Харківській області в 2003-2012 роках
PDF

Як цитувати

Мельник, О., & Боровик, І. (2013). Щодо професійної захворюваності в Харківській області в 2003-2012 роках. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 107-112. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/65

Анотація

УДК 613.63:331.471

О.Г. Мельник, І.Г. Боровик *

Науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету *Харківська медична академія післядипломної освіти

ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2003-2012 РОКАХ

Проведено аналіз професійної захворюваності в Харківському регіоні за період 2003-2012 рр. та впливу на неї віку працюючих і стажу роботи в шкідливих умовах праці. Визначено регіональні особливості професійної захворюваності.

Ключові слова: професійні захворювання, шкідливі умови праці, стаж роботи, вік.

О.Г. Мельник, И.Г. Боровик

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003-2012 ГОДАХ

Проведен анализ профессиональной заболеваемости в Харьковском регионе за 2003-2012 гг., влияния возраста работающих и стажа работы во вредных условиях труда. Определены региональ ные особенности профессиональной заболеваемости.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, вредные условия труда, стаж работы, возраст.

O.G. Melnyk, I.G. Borovyk

OCCUPATIONAL MORBIDITY IN KHARKIV REGION IN 2003-2012

Occupational morbidity analysis in Kharkiv Region in 2003-2012 has been carried out. Besides, it has been estimated how workers' age and a record of service in harmful labour conditions affect occupational morbidity. Regional specific features of occupational morbidity have been defined.

Key words: occupational morbidity, occupational diseases, harmful labour conditions, record of service, age.

PDF

Посилання

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-хворювань України [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.social.org.ua. Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим на виробництві у 2013 р.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-хворювань України [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.social.org.ua/departaments/kharkov/ Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим на виробництві у 2012 р.

Профессиональный риск для здоровья работников : рук-во / под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова. - М. : НИИ медицины труда РАМН, 2003. - 448 с.

Лист державної санітарно-епідеміологічної служби України від 29.12.2011 № 01.03/3540 «Основні тенденції формування професійної захворюваності в Україні (2001-2010 рр.)».

Лист заступника головного державного санітарного лікаря України від 16.12.2009 №05.01-15-2019 «Про стан професійної захворюваності в Україні в 2004-2008 роках та хід виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.07.2006 № 28 «Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійної захворюваності в Україні».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.social.org.ua. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахво рювань за 2011 рік.

Кундієв Ю. І. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 3-11.

Кононова І. Г. Професійна захворюваність серед працівників підприємств машинобуду вання / І. Г. Кононова // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2010. - № 1. - С. 9-15.

Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2009. - № 2. - С. 3-12.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України / А. М. Нагорна, П. М. Вітте, М. П. Соколова [та ін.] // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2010. - № 1. - С. 3-13.