Впровадження предмету охорони праці у додипломну і післядипломну вищу медичну і фармацевтичну освіту
PDF

Як цитувати

Кочін, І., Акулова, О., Трошин, Д., Гайволя, О., & Шило, І. (2013). Впровадження предмету охорони праці у додипломну і післядипломну вищу медичну і фармацевтичну освіту. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 92-97. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/62

Анотація

УДК 616 - 083: 331.4

І.В. Кочін, О.М. Акулова, Д.О. Трошин, О.О. Гайволя, І.Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ДОДИПЛОМНУ І ПІСЛЯДИПЛОМНУ ВИЩУ МЕДИЧНУ І ФАРМАЦЕВТИЧНУ ОСВІТУ

Розглянуті проблеми підготовки медичних і фармацевтичних працівників з питань охорони праці, виявлена недостатність учбової літератури. Обґрунтована необхідність створення кафедр охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у вищих медичних навчальних закладах.

Ключові слова: охорона праці, медичні і фармацевтичні працівники, навчання.

И.В. Кочин, О.М. Акулова, Д.А. Трошин, А.А. Гайволя, И.Ф. Шило

ВНЕДРЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ТРУДА В ДОДИПЛОМНОЕ И ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рассмотрены проблемы подготовки медицинских и фармацевтических работников по вопросам охраны труда, выявлена недостаточность учебной литературы. Обоснована необходимость создания кафедр охраны труда медицинских и фармацевтических работников в высших медицинских учебных заведениях.

Ключевые слова: охрана труда, медицинские и фармацевтические работники, обучение.

I.V. Kochin, O.M. Akulova, D.O. Troshin, O.O. Gajvolya, I.F. Shilo

INTRODUCTION OF THE ARTICLE OF LABOUR PROTECTION IS IN UNDER-GRADUATE AND POST- GRADUATE HIGHER MEDICAL AND PHARMACEUTICAL EDUCATION

Considered problems of preparation of medical and pharmaceutical workers on questions of job protection, insufficiency of educational literature is exposed. The necessity of creation of departments, of medical and pharmaceutical workers protection is grounded for higher medical educational establishments.

Key words: job protection, medical and pharmaceutical workers, teaching.

PDF

Посилання

Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І. В Ко-чін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко [та ін.] ; за ред. І. В. Кочіна. - К. : Здоров'я, 2005. - 432 с.

Охорона праці у медицині та фармації / В. М. Мороз, І. В. Сергета, Н. М. Фещук, М. П. Олій-ник. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 544 с.

Кочін І. В. Медицина катастроф: Виробниче видання / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Си-доренко. - К. : Здоров'я, 2008. - 724 с.

Проблеми охорони праці, безпеки життєдіяльності та стану здоров'я медичних і фармацевтичних працівників / І. В. Кочін, О. М. Акулова, П. І. Сидоренко [та ін.] / Запорожский медицинский журнал. - 2012. - № 5. - С. 120-124.

Попович С. Опасна ли профессия врача ? / С. Попович // Охрана труда. - 2005. - № 2. - С. 37-39.

Басанець А. Профзахворюваність - актуальна проблема сучасності / А. Басанець, І. Луб'я-нова, Д. Тімошина // Охорона праці. - 2011. - № 2. - С. 42-45.

Кобець В. Чому були травмовані медпрацівники? / В. Кобець // Охорона праці. - 2010. - № 1. - С. 38-39.

Чижиченко В. Причини вибуху кисневих балонів (коментар до Луганської трагедії) / В. Чижиченко // Охорона праці. - 2010. - № 4. - С. 29-31.

Амелічева Л. До історії становлення права людини на безпечні та здорові умови праці / Л. Амелічева // Правничий часопис Донецького університету. - 2003. - № 2 (10). - С. 65-71.

Сергета І. Актуальні питання навчання з охорони праці в медицині та фармації / І. Сергета, Н. Фещук, Л. Краснова // Охорона праці. - 2006. - №1. -С. 41-42.

Теличко К. Торкнутися проблеми - перший крок до її вирішення / К. Теличко // Охорона праці. - 2010. - № 2. - С. 46-49.

Посный В. Ф. Совершенствование организации и качества экспертизы трудоспособно сти, анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, профес-сиональной заболеваемости в лечебно-профилактических учреждениях: учебное пособие / В. Ф. Посный, И. В. Кочин. - Запорожье : МЗ Украины, ЗМАПО, 2006. - 87 с.

Гогіташвілі В. Необхідно новий навчальний посібник / В. Гогіташвілі, О. Мельніков // Охорона праці. - 2002. - № 10. - С. 16.

Жидецький В. Для того, щоб знати, треба навчатися / В. Жидецький // Охорона праці. - 2002. - № 8. - С. 50-52.

Мельничук Л. Навчання чи продаж посвідчень на той світ? / Л. Мельничук // Охорона праці. - 2011. - № 8. - С. 24.

Пальна В. Систему навчання необхідно удосконалювати / В. Пальна // Охорона праці. - 2010. - № 3. - С. 44-46.