Структура соціальної підтримки жінок із депресивними розладами і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості
PDF

Як цитувати

Ісаков, Р. (2020). Структура соціальної підтримки жінок із депресивними розладами і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості . Медицина сьогодні і завтра, 86(1), 33-38. https://doi.org/10.35339/msz.2020.86.01.04

Анотація

Досліджено структуру соціальної підтримки в жінок із депресією різного генезу і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості для визначення в подальшому таргетних мішеней диференційованої психосоціальної реабілітації пацієнтів даного контингенту. Обстежено 252 жінки з депресивними розладами: 94 особи з психогенною депресією, 83 - із ендогенною та 75 - із органічною. 48 жінок не мали ознак психосоціальної дезадаптації, у решти 204 встановлено прояви макро-, мезо- та мікросоціальної дезадаптації різної вираженості. Дослідження проводили з використанням клініко-психо- патологічного і психодіагностичного методів. Виявлено зменшення рівня соціальної підтримки сім’ї, друзів та значущих інших зі збільшенням ступеня психосоціальної дезадаптації будь-якого рівня (макро-, мезо- чи мікросоціального). Структура співвідношення соціальної підтримки змінювалась залежно від ступеня макро-, мезо- та мікросоціальної психосоціальної дезадаптації: загалом за відсутності ознак психосоціальної дезадаптації виявлено найвищий рівень соціальної підтримки сім’ї, менший - значущих інших та найменший - друзів; при легкій психосоціальній дезадаптації найвищий рівень - соціальної підтримки значущих інших, менший - соціальної підтримки друзів та найменший - сім’ї; при помірній і тяжкій психосоціальній дезадаптації найвищий рівень - соціальної підтримки друзів, менший - значущих інших та найменший - соціальної підтримки сім’ї. Виявлені закономірності необхідно враховувати при розробці лікувально- реабілітаційних і профілактичних заходів за депресивних розладів у жінок.

Ключові слова: депресивні розлади, макросоціальна дезадаптація, мезосоціальна дезадаптація, мікросоціальна дезадаптація, соціальна підтримка, жінки.

https://doi.org/10.35339/msz.2020.86.01.04
PDF

Посилання

Pasternak, N. I., Yurtseniuk, O. S. (2016). Tryvozhni ta depresyvni rozlady u khvorykh na arterialnu hipertenziiu [Anxiety and depressive disorders in patients with hypertension]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia - Clinical & Experimental Pathology, 15, 1(55), 201-205 [in Ukrainian].

Depresiia: serioznishe, nizh my zvykly dumaty [Depression: more serious than we used to think] (2020). Poltava: Poltavska oblasna derzhavna administratsiia. Retrieved from story/depresiya-seryoznishe-nizh-mi-zvikli-dumati [in Ukrainian]. http://www.adm-pl.gov.ua/

Maruta, N. A. (2013). Vosstanovleniie sotsialnoho funktsionirovaniia - osnovnaia tsel terapii depressii [Social recovery is the primary goal of depression therapy]. Neironews, 8 (53), 16-19 [in Russian].

Isakov, R. I. (2018). Psykliosotsialna dezadaptatsiia u zhinok z depresyvnymy rozladamy riznoho henezu: osoblyvosti diahnostyky, vyrazhenosti і struktury [Psychosocial maladaptation in women with depressive disorders of different genesis: features of diagnosis, severity and structure]. Psykhiatriia, nevrolohiia, medychna psykholohiia — Psychiatry, Neurology and Medical Psychology 1, 82-92, DOI: 10.26565/2312-5675-2018-9-12 [in Ukrainian].

Isakov, R. I. (2018). Porivnialnyi analiz vyrazhenosti psykhosotsialnoi dezadaptatsii у afektyvnoi symptomatyky u zhinok, khvorykh na depresyvni rozlady riznoho henezu [Comparative analysis of the severity of psychosocial maladaptation and affective symptoms in women with depressive disorders of various origins]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii — Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, 26, 3(96), 20-26 [in Ukrainian].

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., Parley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. J. Personality Assessment, 52(1), 30-41. DOI: 10.1207/sl5327752jpa5201_2.

Voloshyn, P. V, Maruta, N. O. (2017). Osnovni napriamky naukovykhrozrobok vnevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii v Ukraini [The main directions of scientific developments in neurology, psychiatry and narcology in Ukraine]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii — Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, 25, 1(90), 10-18 [in Ukrainian].

Chaban, O. S., Kliaustova, O. O. (2012). Depresiia: rozuminnia, likuvannia sohodni ta zavtra [Depression: understanding, treatment today and tomorrow]. Mizhnarodnyi psykhiatrychnyi, psykhoterapevtychnyi ta psykhoanalitychnyi zhurnal — International Psychiatric, Psychotherapeutic and Psychoanalytic Journal, 62(18), 20-26 [in Ukrainian].