Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба в умовах остеопенії та остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит
PDF (Русский)

Ключові слова

кульшовий суглоб
ревматоїдний артрит
ендопротезування
остеопороз

Анотація

Проведено аналіз результатів лікування 64 пацієнтів (49 жінок та 15 чоловіків) з ревматоїдним артритом, яким виконано тотальне ендопротезування кульшового суглоба. Проведено оцінку рентгенантропометричних параметрів кульшового суглоба (кортикальний індекс Barnett-Nordin, морфо-кортикальний індекс, індекс Споторно-Романьолі, індекс Noble, тип каналу проксимального відділу стегнової кістки за L.Dorr і співавт.). Встановлено, що у 41 пацієнта (64,1%) відмічалися ознаки остеопенії, та у 23 пацієнтів (35,9%) – рентгенологічні ознаки остеопороза. Також було відзначено, что при плануванні вибору конструкції ніжки та типу її фіксації доцільно враховувати показники декількох рентген антропометричних параметрів проксимального відділу стегнової кістки. Виконано 90 операцій ендопротезування кульшового суглоба, 26 пацієнтам виконано двобічне ендопротезування. За типом фіксації безцементне ендопротезування кульшового суглоба виконано у 77 випадках (85,6%), цементне – у 10 випадках (11,1%), гібридна фіксація компонентів ендопротезу застосована у 3 випадках (3,3%). Використовували тактику ранньої активізації пацієнтів після операції, з прийомом базисної терапії та остеотропних препаратів. Ревізійні операції виконувалися у 4 випадках (4,4% від загальної кількості операцій). Оцінка результатів лікування за шкалою Харіса в групі пацієнтів, що  спостерігалися, показала, що після операції ендопротезування функція кульшового суглоба сягала від 74 до 88 балів, в середньому (80,5±7,2) бала. Таким чином, операція ендопротезування дозволяє усунути больовий синдром, збільшити об’єм рухів, відновити функцію кульшового суглоба та покращити якість життя у пацієнтів з ревматоїдним артритом. При плануванні операції ендопротезування важливою умовою є оцінка рентгенантропометричних параметрів кульшового суглоба, що дозволяє правильно вибрати відповідну конструкцію стегнового компонента і тип фіксації. Тактика ранньої активізації пацієнтів після операції, регулярний прийом базисних та остеотропних препаратів, клінічний та рентгенологічний контроль в динаміці та сумісне ведення хворого ортопедом-травматологом та ревматологом дозволяє отримати стійкі добрі результати лікування.

PDF (Русский)

Посилання

Волошин В. П. Эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях дефицита костных структур вертлужной впадины / В. П. Волошин, Г. А. Оноприенко, Д. В. Мартыненко // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2008. – № 8. – С. 52–56.

Эндопротезирование тазобедренного сустава : монография / [А. Е. Лоскутов, Л. Ю. Науменко, О. А. Лоскутов и др.] // Днепропетровск : Лира, 2010. – 344 с.

Ревизионное эндопротезирование при асептической нестабильности вертлужного компонента / Г. М. Кроитор, М. И. Дарчук, О. П. Пулбере [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 4. – С. 67–70.

Schwarzkopf R. Simultaneous bilateral total hip arthroplasty with hydroxyapatite-coated implants: a 20-year follow-up. / R. Schwarzkopf, P. Olivieri, W. L. Jaffe // J. Arthroplasty. – 2012. – V. 27. – № 7. – P. 1364–1369.

What’s new in total hip arthroplasty / M. H. Huo, G. D. Dumont, J. R. Knight, M. A. Mont // J. Bone Joint Surg. – 2011. – V. 93-A. – P. 1944–1950.

A review of current fixation use and registry outcomes in total hip arthroplasty: the uncemented paradox / A. Troelsen, E. Malchau, N. Sillesen, H. Malchau // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2013. – V. 471. – № 7. – P. 2052–2059.

Callaghan J. J. The adult hip / J. J. Callaghan, A. G. Roseenberg, H. E. Rubash. – Philadelphia : Lippicont W., 2007. – 792 p.

Бабова И. К. Особенности реабилитации больных после эндопротезирования тазобедренного сустава / И. К. Бабова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2011. – № 3. – С. 49–52.

Learmonth I. D. The operation of the century: total hip replacement / I. D. Learmonth, C. Young, C. Rorabeck // Lancet. – 2007. – V. 370. – P. 1508–1519.

Лоскутов А. Е. Эндопротезирование тазобедренного сустава при ревматоидном артрите / А. Е. Лоскутов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2007. – № 2. – С. 78–81.

Cemented versus cementless total hip replacements in patients fifty-five years of age or older with rheumatoid arthritis / K. T. Mäkelä, A. Eskelinen, P. Pulkkinen [et al.] // J. Bone Joint Surg. – 2011. – V. 93-A, № 2. – P. 178–186.

Clement N. D. Lower limb joint replacement in rheumatoid arthritis / N. D. Clement, S. J. Breusch, L. C. Biant // J. Orthop. Surg. Res. – 2012. – V. 7. – P. 27–32.

Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030 / S. Kurtz, K. Ong, E. Lau [et al.] // J. Bone and Joint Surgery. – 2007. – V. 89-A. – P. 780–785.

The prevalence of osteoporosis in patients with severe hip and knee osteoarthritis awaiting joint arthroplasty / E. A. Lingard, S. Y. Mitchell, R. M. Francis // Age Ageing. – 2010. – V. 39, № 2. – P. 234–239.

Герасименко С. І. Клініко-біомеханічні особливості розвитку деформації нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Герасименко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2002. – № 3. – С. 80–81.

Головач І. Ю. Ревматоїдний артрит та остеопороз: вплив активності запального процесу та тривалості перебігу захворювання / І. Ю. Головач // Практична медицина. – 1999. – № 1–2. – С. 70–74.

Досвід ревізійного ендопротезування кульшового суглоба при асептичній нестабільності ендопротеза / О. М. Косяков, О. О. Коструб, П. В. Булич [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 1. – С. 26–29.

Зайцева Т. В. Оценка качества жизни больных с ревматоидным артритом / Т. В. Зайцева, Г. Г. Багирова // Терапевтический архив. – 2000. – № 12. – С. 38–41.

Клубова А. Ф. Особенности состояния костной сситемы у больных с ревматоидным артритом / А. Ф. Клубова // Український медичний часопис. – 2001. – № 5 (25). – С. 116–118.

Минеральная плотность костной ткани у больных ревматоидным артритом / Д. А. Гукосян, Е. Л. Насонов, Р. М. Балабанова, А. В. Смирнов // Терапевтический архив. – 2001. – № 12. – С. 68–70.

Intermediate- to long-term results after hybrid total hip arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis / H. Ito, H. Tanino, Y. Yamanaka [et al.] // J. Arthroplasty. – 2013. – V. 28. – № 2. – P. 309–314.

Лысенко Г. И. Новая парадигма диагностики и лечения ревматоидного артрита / Г. И. Лысенко, Л. В. Химион, И. В. Крикливый // Сімейна медицина. – 2007. – № 1. – С. 21–26.

Тяжелый вариант течения ревматоидного артрита / Н. В. Чичасова, Г. Р. Имаматдинова, Е. В. Иголкина, С. А. Владимиров // Лечащий врач. – 2009. – № 4. – С. 44–49.