Вплив циркадного ритму на вегетативні розлади у пацієнтів з хронічним холециститом
PDF

Ключові слова

циркадні ритми
хронічний холецистит
вегетативні розлади

Анотація

Виявляли залежність симптомів розладів вегетативної нервової системи, що супроводжують загострення хронічного холециститу, від наявності у пацієнта супутніх захворювань у 117 обстежених. Визначено, що соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи призводить до суттєвого збільшення кількості таких скарг, у той час як хронічний холецистит без супутніх захворювань значно рідше ускладнюється симптомами з боку вегетативної нервової системи. Даний факт свідчить про те, що локалізований запальний процес не здійснює безпосереднього значного впливу на роботу вегетативної нервової системи.

PDF

Посилання

Ковальзон В. М. Основы сомнологии / В. М. Ковальзон. – М. : БИНОМ, 2012. – 239 с.

Пигарев И. Н. Висцеральная теория сна / И. Н. Пигарев // Журнал высшей нервной деятельности им. И. В. Павлова. – 2012. – Т. 63, № 1. – С. 86–104.

Клинические и психовегетативные аспекты функциональной диспепсии / B. Махов, Л. Ромасенко, С. Кашеварова [и др.] – Врач. – 2010. – № 2. – С. 77–78.

Вахрушев Я. М. Роль гормонов в развитии желчнокаменной болезни / Я. М. Вахрушев, Н. А. Хохлачева // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2008. – № 2. – С. 57–61.

Рапопорт С. И. Хронобиология и хрономедицина / С. И. Рапопорт, В. А. Фролов, Л. Г. Хетагурова. – М. : Мед. информ. агентство, 2012. – 480 с.

Вейн А. М. Вегетативные расстройства / А. М. Вейн. – М. : Мед. информ. агентство, 2000. – 752 с.

Мультифакторность клинической картины функциональной диспепсией / В. М. Махов, Л. В. Ромасенко, С. С. Кашеварова, Н. Н. Шептак // Российский медицинский журнал. – 2012. – № 15. – С. 778–782.