Особливості зміни електричної активності мозку в період нічного сну у хворих з розсіяним склерозом
PDF (Русский)

Ключові слова

електроенцефалограма
стадії нічного сну
розсіяний склероз

Анотація

У роботі подано результати дослідження електроенцефалограми в період нічного сну у 30 хворих на розсіяний склероз. Показано, що у обстежених хворих у глибоких стадіях нічного сну знижувалась спектральна потужність і дещо збільшувалась частота дельта-ритму. Відмічено значне зниження в стадії С4 як міжпівкульної, так і внутрішньопівкульної когерентності в дельта-діапазоні. У фазі швидкого сну відбувалось зниження внутрішньопівкульної і міжпівкульної когерентності в тета-діапазоні Виявлено недостатність функціонування сомногенних систем мозку у всіх стадіях і фазах сну, що може призводити до порушення відновної функції сну і різкого зниження адаптивно-компенсаторних можливостей у хворих на розсіяний склероз.

PDF (Русский)

Посилання

Comella C. Sleep disorders in Parkinsons disease: an overview / C. Comella // Mov. Dis. – 2007. – V. 22 (suppl. 17). – P. 367–373.

Федорова Н. В. Нарушение сна в неврологической практике: Роль мелатонина в терапии первичных нарушений сна и бодрствования у пациентов с болезнью Паркинсона / Н. В. Федорова, А. В. Никитина, Е. Н. Губанова // Клиницист. – 2013. – № 1. – С. 71.

Левин Я. И. Инсомния: современные диагностические и лечебные подходы / Я. И. Левин. – М. : Медпрактика-М., 2005. – 116 с.

Brass S. D. The underdiagnosis of sleep disorders in patients with multiple sclerosis / S. D. Brass, C. S. Li, S. Auerbach // J. Clin. Sleep Med. – 2014. – V. 10 (9). – P. 1025–1031.

Young T. Epidemiology of obstructive sleep apnea / T. Young, P. E. Peppard, D. J. Gottlieb // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2002. – V. 165. – P. 1217–1239.

Ohayon M. M. Prevalence of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in the general population / M. M. Ohayon, T. Roth // J. Psychosom. Res. – 2002. – V. 53. – P. 547–554.

Antonijevic I. A. Depression-like changes of the sleep-EEG during high dose corticosteroid treatment in patients with multiple sclerosis / I. A. Antonijevic, A. Steiger // Pshychoneuroendocrinology. – 2003. – Aug., v. 28 (6). – P. 780–795.