Діагностика симптомів хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування
PDF

Ключові слова

хронічне обструктивне захворювання легень
симптоми
поширеність
анкетування

Анотація

Хронічне обструктивне захворювання легень є суттєвим медико-соціальним та економічним тягарем у світі. Однією з суттєвих проблем сучасної пульмонології є діагностика хронічного обструктивного захворювання легень на ранніх стадіях, що можливо при оцінюванні анамнестичних проявів хронічного обструктивного захворювання легень. У роботі встановлювали поширеність респіраторних симптомів за даними анкетування в закритому колективі робітників промислового підприємства, оцінювали частоту симптомів у різних статево-вікових групах. Обстеження проводили шляхом анкетування з використанням оригінальної анкети, що включала суб’єктивну оцінку загального стану (задишки, кашлю, виділення харкотиння, епізодів свистячого дихання), анамнестичних даних, алергічного анамнезу та факторів ризику (у тому числі й паління).

PDF

Посилання

Наказ МОЗ України від 27.06.13 № 555 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень». – С. 4–60.

Актуальные проблемы лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, А. Я. Дзюблик, В. Г. Гаврисюк // Здоров’я України. – 2011. – № 2 (14). – С. 10–12

Современные подходы к диагностике и лечению ХОЗЛ: украинские специалисты стараются идти в ногу со временем // Актуальні проблеми лікування хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень : ІІ наук.-практ. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). Нац. ін-т фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України : матеріали конф. // Здоров’я України. – 2012. – № 10 (287). – С. 20–22.

Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного профілю в Україні за 2008–2010 рр. / [М. І. Линник, О. П. Недоспасова, Л. Ф. Антоненко та ін.]. – К., 2011. – 34 с.

Carotid atherosclerosis in patients with untreated chronic obstructive pulmonary disease / S. J. Kim, D. W. Yoon, E. J. Lee [et al.] // Int. J. of Tuberculosis and Lung Disease. – 2011. – Sep., № 15 (9). – P. 1265–1270. – Режим доступа :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943856.

COPD and incident cardiovascular disease hospitalizations and mortality: Kaiser Permanente Medical Care Program / S. Sidney, M. Sorel, C. P. Quesenberry [et al.] // Chest. – 2005. – V. 128. – P. 2068–2075.

Bourbeau J. Preventing hospitalization for COPD exacerbations / J. Bourbeau // Semin. Respir. Crit. Care Med. – 2010. – V. 31, № 3. – P. 313–320.