Анализ профессиональной заболеваемости работников пат «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и меры ее профилактики

Як цитувати

Боярский, М., Дрокина, Е., Мельник, О., Боровик, И., & Григорян, Е. (2013). Анализ профессиональной заболеваемости работников пат «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и меры ее профилактики. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 26-29. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/49

Анотація

УДК 616.233/.24-003.6-057:613.6.621.74

М.Р. Боярский, Е.М. Дрокина, О.Г. Мельник, И.Г.Боровик*, Е.В. Григорян

Научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний Харьковского национального медицинского университета *Харьковская медицинская академия последипломного образования

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ПАТ «СУМСКОЕ НПО им. М.В. ФРУНЗЕ» И МЕРЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

Проведен анализ профессиональной заболеваемости в ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» за период 2008-2012 годы, изучены условия труда и их влияние на состояние здоровья работающих. Определены особенности профессиональной заболеваемости работников ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе».

Ключевые слова: профессиональные заболевания, факторы производственной среды и трудового процесса, стаж работы, возраст.

М.Р. Боярський, О.М. Дрокіна, О.Г. Мельник, І.Г.Боровик, О.В. Григорян

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В. ФРУНЗЕ» І ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Проведений аналіз професійної захворюваності в ПАT «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» за період 2008-2012 роки, вивчені умови праці та їх вплив на стан здоров'я працюючих. Визначені особливості професійної захворюваності робітників ПАT «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе».

Ключові слова: професійні захворювання, фактори виробничого середовища та трудового процесу, стаж роботи, вік.

M.R. Boyarsky, O.M. Drokina, O.G. Melnyk, I.G. Borovyk, O.V. Grygoryan

OCCUPATIONAL MORBIDITY ANALYSIS IN PAT «SUMSKE NVO FRUNZE»

Occupational morbidity analysis in PAT Sumske NVO «Frunze» in 2008-2012 has been carried out. Besides, it has been estimated how workers' age and a record of service in harmful labour conditions affect occupational morbidity. Regional specific features of occupational morbidity have been defined.

Key words: occupational morbidity, occupational diseases, harmful labour conditions, record of service, age.

Посилання

Лист державної санітарно-епідеміологічної служби України № 01.03/3540 від 29.12.2011 «Основні тенденції формування професійної захворюваності в Україні (2001-2010 рр.)».

Лист заступника головного державного санітарного лікаря України №05.01-15-2019 від 16.12.2009 «Про стан професійної захворюваності в Україні в 2004-2008 рр. та хід виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.07.2006 №28 «Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійної захворюваності в Україн».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим на виробництві у 2012 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.social.org.ua/departaments/kharkov/

Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова. - М. : НИИ медицины труда РАМН. - 2003. - 448 с.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України / А. М. Нагорна, П. М. Вітте, М. П. Соколова та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2010. - № 1. - С. 3-13.

Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса). - № 4137-86.