Стан післяопераційної когнітивної функції у пацієнтів похилого віку
PDF (Русский)

Ключові слова

когнітивна функція
анестезіологія
неврологія

Як цитувати

Дубівська, С., Баусов, Е., & Бітчук, М. (2020). Стан післяопераційної когнітивної функції у пацієнтів похилого віку. Медицина сьогодні і завтра, 73(4), 37–41. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/452

Анотація

У роботі висвітлюється стан питання післяопераційної когнітивної дисфункції, що набуває свого значення внаслідок зростання кількості населення середнього та похилого віку, а також кількості хворих, які мають у анамнезі цереброваскулярну патологію. Визначення наявності, ступеня та тривалості головних змін вищої мозкової діяльності, зокрема етіопатогенетичних механізмів когнітивної дисфункції, які можуть бути наслідком, або мати погіршення своїх проявів при проведенні загальної анестезії, дає можливість у подальшому розробити адекватні методи профілактики виникнення даних змін когнітивної сфери, що є актуальним завданням сучасної анестезіології та неврології.

PDF (Русский)

Посилання

Дамулин И. В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция / под ред. Н. Н. Яхно. – М., 2002. – С. 85.

Профилактика и коррекция послеоперационных когнитивных дисфункций у больных пожилого возраста (методические рекомендации) / [Усенко Л. В., Ризк Шади Ейд, Криштафор А. А. и др.]. – Днепропетровск : Днепропетровская государственная медицинская академия, 2008. – 60 с.

Monk T. Older surgical patients at greater risk for developing cognitive problems / T. Monk // HealthNewsDigest.com, 2008.

Фролькис В. В. Физиологические механизмы старения / В. В. Фролькис // Физиологические механизмы старения. Л., 1982.

Захаров В. В., Дамулин И. В. Диагностика и лечение когнитивных нарушений у пожилых / Метод. реком. под ред. Н.Н.Яхно. – М.: ММА им. И. М. Сеченова, 2000. – ХХ с.

Мурашко Н. Когнітивні й емоційно-афективні порушення при дисциркуляторній енцефалопатії: клінічна характеристика та лікування / Н. Мурашко, Г. Панікарський // Ліки України. – 2004. – № 11 (88). – С. 120–121.

Larrabee G. J. Estimated prevalence of age associated memory impartment derived from standartized test of memory function / G. J. Larrabee, T. M. Crook // Int. Psychogeriatr. – 1994. – V. 6, № 1. – P. 95–104.

Мониторирование транскраниального кровотока при регионарной анестезии у лиц пожилого и старческого возраста / Н.М. Федоровский, В.М. Косаченко, С.Б. Корсунский, О.А. Кутина // Российский медицинский журнал. – 2003. – № 3. – С. 23–26.

Послеоперационные когнитивные нарушения у гериатрических больных и их профилактика [Электронный ресурс] / Л. А. Соловьева, К. А. Грязнов, В. Н. Кохно [et al.] // Медицина и образование в Сибири. – 2012. – № 6. – Режим доступа к журн. : http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=872.

Acute confusional states in elderly patients treated for femoral neck fracture / Y. Gustafson, D. Berggren, B. Brännström [et al.] // J. Am. Geriatr. Soc. – 1988. – V. 36. – P. 525–530.

Long-term postoperative dysfunction in the elderly: ISPOCD 1 study / J. T. Moller, P. Cluitmans, L. S. Rasmussen [et al.] // Lancet. – 1998. – V. 351. – P. 857–861.

Longitudinal assessment of neurocognitive function after coronary-artery bypass surgery / M. F. Newman, J. L. Kirchner, B. Philips-Bute [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2001. – V. 344. – P. 395–402.

O’Keefe S. T. Postoperative delirium in the elderly / S. T. O’Keefe, Á. N. Chonchubhair // Br. J. Anaesth. – 1994. – V. 73. – P. 673–687.

Защита мозга в острый период инсульта: новая перспектива / В. А. Яворская, В. В. Хвисюк, Ю. В. Фломин, А. В. Гребенюк // Мистецтво лікування. – 2006. – Вип. 9.

Захаров В. В. Нарушение памяти / В. В. Захаров, Н. Н. Яхно. – М.: ГЕОТАР Мед. – 2003. – 150 с.

Захаров В. В. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте : методическое пособие для врачей / В. В. Захаров, Н. Н. Яхно. – Москва, 2005. – 71 с.