Особливості кровопостачання присереднього і міжпозиційного ядер мозочка людини
PDF

Ключові слова

мозочок
артерії
ядро вершини
кулясте ядро
коркоподібне ядро

Як цитувати

Шиян, Д., & Марковський, В. (2020). Особливості кровопостачання присереднього і міжпозиційного ядер мозочка людини. Медицина сьогодні і завтра, 73(4), 22–25. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/442

Анотація

За допомогою класичних і сучасних методів дослідження виявлені особливості кровопостачання присереднього ядра та міжпозиційного ядра мозочка. Встановлені джерела кровопостачання даних ядер. Визначені переважні місця входження артерій у досліджувані ядра. Виявлені анастомози між артеріями, які живлять ядро вершини та міжпозиційне ядро мозочка. Артеріальні гілки цих ядер схильні до вираженої індивідуальної мінливості.

PDF

Посилання

Николенко В. Н. Морфогеометрия и деформационно-прочностные свойства задней нижней мозжечковой артерии взрослых людей / В. Н. Николенко, О. А. Фомкина // Морфология. − 2012. – Т. 141, № 3. − С. 115.

Принципы и методы морфометрической оценки сосудисто-нейрональных взаимоотношений в мозжечке в норме и при патологии / Г. Г. Буряк, Т. И. Ким, И. В. Самсонова [и др.] // Актуальные вопросы морфологической диагностики заболеваний : материалы Республиканской научно-практической конференции. − Витебск, 2010. − С. 21–25.

Рентгеноанатомия передненижней мозжечковой артерии / Л. С. Зингерман, Н. Л. Кунельская, О. А. Буяновская, А. Б. Климов // Медицинская радиология. – 1993. − № 12. − С. 13–16.

Терещенко А. О. Морфологічні особливості гілок верхньої мозочкової артерії в зубчатому ядрі мозочка / А. О. Терещенко, Д. М. Шиян // Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії : тези доповідей VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, Запоріжжя, 16–18 вересня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. − С. 87–88.

Shyian D. N. Morphological features of the globose nucleus of the cerebellum / D. N. Shyian // Morphologia. – 2016. – 10 (1). – Р. 92–95.

Wu J. Microsurgical anatomy and clinic significance of posterior inferior cerebellar artery [Article in Chinese] / J. Wu, S. M. Zhang, F. Xu // Zhonghua Wai Ke Za Zhi. – 2010. – 48, № 3. – P. 224–226.

Степаненко А. Ю. Морфометрическая характеристика васкуляризации молекулярного и зернистого слоев коры мозжечка крысы / А. Ю. Степаненко // Експериментальна і клінічна медицина. − 2005. − № 2. − С. 15–19.

Цимбалюк В. І. Ce.re.bellum, або мозочок : монографія / В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, Ю. Ю. Сенчик. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 272 с.

Rodríguez-Hernández A. Segmental anatomy of cerebellar arteries: a proposed nomenclature. Laboratory investigation / A. Rodríguez-Hernández, A. L. Jr. Rhoton, M. T. Lawton // J. Neurosurg. – 2011. – 115, № 2. – P. 387–397.

Пат. 65245 Україна, МПК G01N 1/30. Спосіб забарвлювання нервових волокон гістологічного препарату / Кихтенко О. В., Коробова Л. К., Лупир В. М., Лупир М. В. ; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u201107297 ; заявл. 09.06.11 ; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.