Особливості сонографічної картини органів малого тазу у дівчат з первинною дисменореєю на тлі екстрагенітальної патології
PDF (Русский)

Ключові слова

дівчата-підлітки
дисменорея
ехосонографія
гіперплазія ендометрія

Як цитувати

Добровольська, Л. А. (2020). Особливості сонографічної картини органів малого тазу у дівчат з первинною дисменореєю на тлі екстрагенітальної патології. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 104–108. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/385

Анотація

У статті подано основні ультразвукові зміни внутрішніх геніталій у дівчат з первинною дисменореєю. Проведено обстеження 171 дівчинки 14–18 років: 148 хворих із синдромом дисменореї і 23 дівчат без гінекологічної патології. Комплексне дослідження полягало в ехосонографії, допплерівському картуванні органів малого тазу у зіставленні з клініко-лабораторними даними. Встановлено, що ультразвукова картина органів малого тазу і допплерографічні показники у дівчат із синдромом дисменореї значно відрізняються від аналогічних показників здорових однолітків, а найбільш виражені зміни виявлені при тяжкій формі захворювання. У більшості пацієнток з синдромом дисменореї при середній і тяжкій формах захворювання виявлено достовірні ехосонографічні зміни у вигляді збільшення розмірів матки, гіперплазії ендометрія, збільшення розмірів яєчників, нерідко через ретенційні утворення. Зазначені зміни виявляються на тлі екстрагенітальної патології у 100 % хворих і супроводжуються збільшенням рівнів простагландинів і ряду прозапальних цитокінів.

PDF (Русский)

Посилання

Богданова Е. А. Практическая гинекология молодых / Е. А. Богданова. – М. : Медицинская книга, 2011. – 268 с.

Межевитинова Е. А. Дисменорея с позиций доказательной медицины / Е. А. Межевитинова, П. Р. Абакарова, А. Н. Мгерян // Consilium Medicum. – 2014. – № 6. – С. 83–87.

Тумилович Л. Г. Справочник гинеколога-эндокринолога / Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. – М. : Практическая медицина, 2009. – 210 c.

Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство і гінекологія» / І. О. Тучкіна. – Харків, 2007. – 40 с.

Тучкина И. А. Медицинские и социальные аспекты формирования дисменореи у девушек-подростков / И. А. Тучкина, Л. А. Добровольская // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – Вип. 2 (38). – С. 376–380.

Руководство по эндокринной гинекологии / [под ред. Е. М. Вихляевой]. – М. : Медицинское информационное агентство, 2006. – 784 с.

French L. Dysmenorrhea in adolescents: diagnosis and treatment / L. French // Paediatr. Drugs. – 2008. – Vol. 10 (1). – P. 1–7.

Tuchkina I. Realization of reproductive potential in women with dysmenorrhea in adolescent age / I. Tuchkina, L. Zobina, L. Dobrovolskaya // 16th World Congress of Gynecological Endocrinology, Firenze, 5–8 March, 2014. – Firenze, 2014. – P. 79. – Abstract ID: 1970.

Тучкина И. А. Клинико-диагностические аспекты первичной дисменореи в подростковом возрасте / И. А. Тучкина, Л. А. Добровольская, М. Ю. Тучкина // Международный профессиональный журнал MEDICINE (Almaty). – Казахстан. – 2016. – № 6 (168). – С. 51–55.