Клініко-гормональна й ультразвукова характеристики підлітків і молодих жінок з кістами яєчників
PDF (Русский)

Ключові слова

ехосонографія
кіста яєчника
лапароскопія
підлітки
молоді жінки

Як цитувати

Гнатенко, О. В. (2020). Клініко-гормональна й ультразвукова характеристики підлітків і молодих жінок з кістами яєчників. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 99–103. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/384

Анотація

З метою оптимізації діагностики та вибору тактики лікування, обстежено 140 хворих (80 підлітків 12-–7 років і 60 жінок молодого репродуктивного віку) із симптомами гострого живота. Остаточний діагноз «кіста яєчника» верифіковано у 132 пацієнток зі 140 (94,5 %). Доплерографія, комп’ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія були використані для підтвердження передопераційного діагнозу. У процесі діагностики визначено клініко-гормональні та ультразвукові маркери вибору тактики лікування. Встановлено, що при функціональних кістах яєчників з характерними ехографічними ознаками і периферичним кровотоком, що візуалізується, показана консервативна терапія, а методом вибору оперативного лікування кісти яєчника в молодому віці слід уважати лапароскопію з проведенням органозберігаючих операцій, що дозволить зберегти репродуктивний потенціал у майбутніх матерів.

PDF (Русский)

Посилання

Гинекологическая патология у детей и подростков как причина абдоминального синдрома / Е. А. Богданова, Л. В. Адамян, Е. В. Сибирская, Т. М. Глыбина // Проблемы репродукции. – 2011. – № 1. – C. 28–35.

Серов В. Н. Доброкачественные опухоли яичников и опухолевидные образования / В. Н. Серов, Л. И. Кудрявцева. – М., 2001. – 149 с.

Laufer M. R. Adnexal masses / M. R. Laufer // Pediatric and Adolescent Gynecology / ed. by J. E. Emans, M. R. Laufer. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 381 p.

Тучкина И. А. Клинико-лабораторная характеристика воспалительных заболеваний внутренних половых органов у девушек-подростков / И. А. Тучкина, Г. М. Тысячка // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 3 (52). – С. 113–117.

Тучкина И. А. Некоторые патогенетические особенности течения пубертата у девочек-подростков с воспалением гениталий на фоне экстрагенитальной патологии / И. А. Тучкина, Г. М. Тысячка // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2014. – № 4 (175). – С. 79–82.

The histology and management of ovarian cysts found in children and adolescents presenting to a children’s hospital from 1991 to 2007: a call for more paediatric gynaecologists / M. Hernon, J. McKenna, G. Busby [et al.]. BJOG. – 2010. – Vol. 117. – P. 181–184.

Цветное допплеровское картирование в предоперационной диагностике и прогнозировании при объемных образованиях придатков / И. С. Сидорова, Т. Д. Гуриев, А. Н. Саранцев [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2003. – № 3. – С. 41–46.

Ritchie J. Guideline for the management of ovarian cysts in children and adolescents / J. Ritchie, F. O’Mahony, A. Garden // British Society for Paediatric & Adolescent Gynaecology, 2017. – Retrived from: www.britspag.org/webfm_send/195.

Соломатина А. А. Яичниковые образования. Новые технологии в диагностике и лечении: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / А. А. Соломатина. – М., 2006. – 39 с.