Особливості профілактики неспроможності стравохідно-тонкокишкових анастомозів
PDF (Русский)

Ключові слова

рак шлунка
хірургічне лікування
езофагоентероанастомоз

Як цитувати

В’юн, С. В., Макаров, В. В., Цодіков, В. В., & Тарасенко, Л. Г. (2020). Особливості профілактики неспроможності стравохідно-тонкокишкових анастомозів. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 80–84. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/382

Анотація

Проаналізовано результати застосування різних способів накладення езофагоентероанастомозів у 157 пацієнтів. Установлено, що кращі результати отримані при формуванні езофагоентероанастомозів за запропонованою нами методикою шляхом використання підкріплюючих сіро-серозних швів. У випадках використання підкріплюючих швів посіви з черевної порожнини стерильні з 5-ї доби після операції і потім протягом всього дослідження. При формуванні анастомозу без таких черевна порожнина починає «очищатися» від мікрофлори тільки на 7-му добу. Запровадження методики формування анастомозу з використанням підкріплюючих швів дозволяє знизити кількість післяопераційних ускладнень у вигляді неспроможності анастамозу з 13,2 до 6,7%, що позитивно впливає на якість життя пацієнтів.

PDF (Русский)

Посилання

Имянитов Е. Н. Эпидемиология и биология рака желудка / Е. Н. Имянитов // Практическая онкология. – 2009. – Т. 10, № 1. – С. 1–7.

Gastrectomy plus chemotherapy versus chemotherapy alone for advanced gastric cancer with a single non-curable factor (REGATTA): a phase 3, randomised controlled trial. / K. Fujitani, H.K. Yang, J. Mizusawa [et al.] // Lancet Oncol. – 2016 – Vol. 17 – P. 309–318.

Siegel R. Cancer statistics, 2013 / R. Siegel, D. Naishadham, A. Jemal // CA Cancer J. for Clinicians. – 2013. – Vol. 63, № 1. – P. 11–30. – DOI: 10.3322/caac.21166.

Булынин В. В. Компрессионные магнитные анастомозы в хирургии пищевода / В. В. Булынин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2007. – № 3. – С. 671–674.

Population-based cancer survival in the United States: data, quality control, and statistical methods / C. Allemani, R. Harewood, C. J. Johnson [et al.] // Cancer. – 2017. – Vol. 123. – P. 4982–4993.

Gastric cancer: descriptive epidemiology, risk factors, screening, and prevention / P. Karimi, F. Islami, S. Anandasabapathy [et al.] // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. – 2014. – Vol. 23. – P. 700–713.

Gould J. C. Quantity and quality in the diagnosis of urinary tract infections / J. C. Gould // Brit. J. Urol. – 1965. – Vol. 37. – Р. 7–12.