Роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 у формуванні структурно-функціональних змін міокарда при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою
PDF

Ключові слова

хронічне обструктивне захворювання легень
гіпертонічна хвороба
системне запалення
інтерлейкін-18
інтерлейкін-10
ехокардіографія

Як цитувати

Костюк, І. Ф., & Меленевич, А. Я. (2020). Роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 у формуванні структурно-функціональних змін міокарда при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 48–54. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/378

Анотація

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) часто поєднується з гіпертонічною хворобою (ГХ) і спричинює підтримання персистуючого системного запалення. Проаналізовано рівні інтерлейкіну-18 (ІЛ-18) та інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) у системному кровотоці хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ГХ. Виявлено їхнє вірогідне підвищення відносно таких у практично здорових та пацієнтів з ізольованим ХОЗЛ. Встановлено достовірні кореляційні зв’язки між надмірним вмістом досліджуваних цитокінів та показниками гемодинаміки, що може свідчити про роль ІЛ-18 і ІЛ-10 у генезі структурно-функціональних змін міокарда.

PDF

Посилання

Prevalence of comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease patients / H. Yin, S. Yin, Q. Lin [et al.] // Medicine. – 2017. – Vol. 96, № 19. – e6836. – DOI: 10.1097/MD.0000000000006836.

Comorbidities and risk of mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease / M. Divo, C. Cote, J. P. de Torres [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2012. – Vol. 186, № 2. – P. 155–161. – DOI: 10.1164/rccm.201201-0034OC.

Martinon F. The inflammasome: a molecular platform triggering activation of inflammatory caspases and processing of proIL-β / F. Martinon, K. Burns, J. Tschopp // Mol. Cell. – 2002. – Vol. 10, № 2. – Р. 417–426. – DOI: 10.1016/S1097-2765(02)00599-3.

Guo H. Inflammasomes: mechanism of action, role in disease, and therapeutics / H. Guo, J. B. Callaway, J. P.-Y. Ting // Nat. Med. – 2015. – Vol. 21, № 7. – P. 677–687. – DOI: 10.1038/nm.3893.

Miao E. A. Caspase-1-induced pyroptotic cell death / E. A. Miao, J. V. Rajan, A. Aderem // Immunol. Rev. – 2011. – № 243. – Р. 206–214. – DOI: 10.1111/j.1600-065X.2011.01044.x.

De Nardo D. New insights into mechanisms controlling the NLRP3 inflammasome and its role in lung disease / D. De Nardo, C. M. De Nardo, E. Latz // Am. J. Pathol. – 2014. – Vol. 184, № 1. – P. 42–54. – DOI: 10.1016/j.ajpath.2013.09.007.

IL-18 induces emphysema and airway and vascular remodeling via IFN-γ, IL-17A, and IL-13 / M. J. Kang, J. M. Choi, B. H. Kim [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2012. – V. 185, № 11. – P. 1205–1217. – DOI: 10.1164/rccm.201108-1545OC.

Role of IL-18 in second-hand smoke–induced emphysema / A. Kratzer, J. Salys, C. Nold-Petry [et al.] // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. – 2013. – Vol. 48, № 6. – P. 725–732. – DOI: 10.1165/rcmb.2012-0173OC.

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz [et al.] // J. Hypertens. – 2013. – № 31 (7). – P. 1281–1357. – DOI: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.