Дослідження in vitro електрохімічних потенціалів ортодонтичних елементів і елементів брекет-систем
PDF (Русский)

Ключові слова

ортодонтичні вироби
гальваноз
електрохімічні потенціали
брекети
ортодонтичні кільця
ретейнери

Як цитувати

Севідова, О. К., Степанова, І. І., Щеголєва, М. Г., & Кролівець, Т. Г. (2020). Дослідження in vitro електрохімічних потенціалів ортодонтичних елементів і елементів брекет-систем. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 34–40. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/377

Анотація

Одним з головних недоліків довгострокового використання в порожнині рота різноманітних металевих конструкцій і пристосувань при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій та деформацій у дітей і підлітків є прояв металами електрохімічних властивостей і участь в електрохімічних процесах, які можуть перебігати в порожнині рота і викликати гальванози. В ході даної роботи розроблена методика вимірювання електрохімічних потенціалів металевих виробів для ортодонтичного лікування, яка дозволяє підвищити об'єктивність результатів вимірювань, в тому числі малорозмірних, а також оцінити електрохімічну «неоднорідність» окремих металевих конструкцій. Проведено дослідження 4 видів реальних ортодонтичних виробів: брекетів самолігуючих з нікель-титановими кліпсами, ретейнерів (сталь 304), індивідуальних кілець з дротяними розпірками (Х18Н9Т) і брекетів стандартного лігування (сталь 304). Аналіз отриманих значень дозволив встановити, які ортодонтичні вироби мають мініальний ризик розвитку гальваноза, а які є найбільш неоднорідними з точки зору електрохімічної активності. Запропонована методика дослідження електрохімічних потенціалів ортодонтичних виробів може бути використана на попередньому етапі лікування для оцінки ймовірності розвитку гальваноза у пацієнтів.

PDF (Русский)

Посилання

Ящиковский Н. В. Влияние технологических факторов на коррозионно-электрохимические процессы, проходящие на поверхности стоматологических сплавов 1Х18Н9Т / Н. В. Ящиковский, Л. С. Величко, А. И. Кулак // Современная стоматология. – 2007. – № 2. – С. 67–70.

Щеголева М. Г. Электрохимические процессы в полости рта пациентов / М. Г. Щеголева / Медичнi науки. Scientific Journal «Science Rise». – 2015. – № 12/3 (17). – С. 72–76.

Величко Л. С. Заболевания, обусловленные материалами зубных протезов / Л. С. Величко, Н. В. Ящиковский // Медицинский журнал. – 2010. – № 2. – С. 38–44.

Омеляненко Н. Д. Измерение сопротивлений тканей полости рта: особенности, последовательность, незамеченные ошибки / Н. Д. Омеляненко, Д. К. Гуща // Современная стоматология. – 2009. – № 4. – С. 22.

Деклараційний патент на винахід № 55906 А, Україна, МПК 7 А61В10/00, А61С5/08. Спосіб діагностики гальванозів / Куцевляк В. Ф., Севидова О. К., Щегольова М. Г., Васильченко О. В. – № 2002076060; Заявл. 22.07.02; Опубл. 15.04.03, Бюл. № 4.

Жидовинов А. В. Обоснование применения клинико-лабораторных методов диагностики и профилактики гальваноза полости рта у пациентов с металлическими зубными протезами : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 14.01.14 «Стоматология». – Волгоград, 2013. – С. 225.

Тимофеев А. А. Показатели потенциометрии и неспецифической резистентности организма у пациентов с металлическими включениями в полости рта, фиксированными на дентальних имплантатах и зубах // Современная стоматология.-2005.-№4.-С.133-138.

Михальченко Ф.В., Жидовинов А.В., Денисенко Л.И. Коррозия металлов полости рта как фактор развития гальваноза // Современные проблемы науки и образования.-2015.-№3.

URL:http//www.science-education ru/ru/article/view? id=17564 (дата обращения 30.01.2016).