Взаємозв’язок показників мінерального і ліпідного обмінів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і ожирінням
PDF

Ключові слова

ішемічна хвороба серця
ожиріння
мінеральний обмін
остеопороз

Як цитувати

Іванова, К. В. (2020). Взаємозв’язок показників мінерального і ліпідного обмінів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і ожирінням. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 41–47. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/376

Анотація

Досліджено особливості кальцієво-фосфорного обміну у 98 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) залежно від індексу маси тіла та встановлено зв’язки між показниками мінерального і ліпідного спектрів крові. Всіх хворих було розподілено на групи залежно від індексу маси тіла. До групи контролю ввійшло 20 практично здорових осіб, порівнянних за статтю та віком із хворими. Всім пацієнтам досліджено показники загального, іонізованого кальцію і фосфору сироватки крові, кальцію і фосфору добової сечі. Найбільш метаболічно активними були хворі на ІХС та ожиріння І–ІІ ступенів: вміст загального та іонізованого кальцію крові, а також кальцію добової сечі у цих групах був достовірно високим. Показники ліпідного спектра крові були прогностично найбільш несприятливими у групах хворих з ІХС та високими ступенями ожиріння. Сукупній перебіг ІХС та ожиріння супроводжується змінами показників мінерального обміну, що проявляється збільшенням рівнів фосфору і кальцію сироватки крові. Ймовірно, зміни показників мінерального обміну в крові спричинюють прискорення розвитку атеросклеротичного ураження судин, тоді як посилене виведення показників кальцій-фосфорного обміну – зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Надлишкова маса у хворих на ІХС «забезпечує» протективний ефект щодо розвитку остеодефіциту, тоді як ожиріння високих ступенів, навпаки, призводить до формування остеодефіцитних станів.

PDF

Посилання

Сardiovascular diseases (CVDs) [digital resource] / WHO. – Available from :

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).

Obesity rank by countries [digital resource]. – Available from :

https://renewbariatrics.com/obesity-rank-by-countries/.

Osteoporosis national foundation [digital resource]. – Available from :

https://www.nof.org/.

Atherosclerosis and osteoporosis: age-dependent degenerative processes or related entities? / P. Anagnostis, A. Karagiannis, A. I. Kakafika [et al.] // Osteoporos Int. – 2009. – Feb. – Vol. 20 (2). – P. 197–207.

Relationships between calcified atherosclerotic plaque and bone mineral density in African Americans with type 2 diabetes / J. Divers, T. C. Register, C. D. Langefeld, L. E. Wagenknecht // J. Bone Miner Res. – 2011. – Jul. – Vol. 26 (7). – P. 1554–1560.

Bone morphogenetic protein 7 (BMP7) gene polymorphisms are associated with inverse relationships between vascular calcification and BMD: the Diabetes Heart Study / B. I. Freedman, D. W. Bowden, J. T. Ziegler [et al.] // J. Bone Miner. Res. – 2009. – Oct. – Vol. 24 (10). – 1719–1727.

Correlation between osteoporosis and cardiovascular diseases / Delia Sprini, Giovam Battista Rini, Laura Di Stefano [et al.] // Clin. Cases Miner. Bone Metab. –2014. – May–Aug. – Vol. 11 (2). – P. 117–119.

Inhibition of receptor activator of NF-kappaB ligand by denosumab attenuates vascular calcium deposition in mice / S. Helas, C. Goettsch, M. Schoppet [et al.] // Am. J. Pathol. – 2009. – Aug. – Vol. 175 (2). – P. 473–478.

Взаимосвязь минеральной плотности костей, липидного обмена и эндотелиальной функции у женщин с ИБС и постменопаузальным остеопорозом / И. С. Карпова, Н. А. Манак, О. В. Кошлатая // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 4 (08). – Режим доступа к журн. :

http://www.mif-ua.com/archive/article/34605.].

Rubin M. R. Vascular calcification and osteoporosis – the nature of the nexus / M. R. Rubin, S. J. Silverberg // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2004. – Sep. – Vol. 89 (9). – P. 4243–4245.

Aortic calcification and the risk of osteoporosis and fractures / E. Schulz, K. Arfai, X. Liu [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2004. – Sep. – Vol. 89 (9). – P. 246–253.

Woo Shin Kim. Calcium-phosphorus product concentration is a risk factor of coronary artery disease in metabolic syndrome / Woo Shin Kim, Dong-Hyun Lee, Ho-Joong Youn // Atherosclerosis. – 2013. – July. – Vol. 229 (1). – P. 253–257.

Covic A. Vascular calcification in chronic kidney disease / A. Covic, M. Kanbay, L. Voroneanu // Clin. Sci. (Lond.). – 2010. – Vol. 119 (3). – P. 111–121.

Is obesity in women protective against osteoporosis? / S. Migliaccio, E. A. Greco, R. Fornari, L. M Donini // Diabetes Metab. Syndr. Obes. – 2011. – Vol. 4. – P. 273–282.

Взаимосвязь основных показателей кальциевого и липидного обмена с атеросклерозом коронарных артерий / Я. В. Полонская, E. В. Карташова, И. С. Мурашев [и др.] // Атеросклероз и дислипидемии. – 2015. – № 1. – С. 24–29.

Montalcini T. Serum calcium level is related to both intima-media thickness and carotid atherosclerosis a neglect risk factor in obese/overweight subject / T. Montalcini, G. Gorgone, A. Pujia // Journal of Translational Medicine. – 2012. – June 6. – Vol. 10. – P. 11. – DOI: 10.1186/1479-5876-10-114.

Altered calcium homeostasis is correlated with the presence of metabolic syndrome and diabetes in middle-aged and elderly Korean subjects / The Chungju Metabolic Disease Cohort study (CMC study) / Mee Kyoung Kim, Guilsun Kim, Eun Hee Jang [et al.] // Atherosclerosis. – 2010. – Vol. 212 (2). – P. 674–681. – DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2010.07.005.

Correlation of obesity and osteoporosis: effect of fat mass on the determination of osteoporosis // L. J. Zhao, H. Jiang, C. J. Papasian [et al.] // J. Bone Miner Res. – 2008. – Vol. 23. – P. 17–29.