Класифікація сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження
PDF

Ключові слова

класифікація
стороннє тіло
м’які тканини
вогнепальне поранення

Як цитувати

Негодуйко, В. В. (2020). Класифікація сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 30–33. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/375

Анотація

Систематизовано сторонні тіла м’яких тканин вогнепального походження. Класифікація сторонніх тіл м’яких тканин базується на даних щодо походження стороннього тіла, структури, механізму дії на тканини, температури стороннього тіла, щільності стороннього тіла, розміру, маси, форми, кількості, локалізації, глибини залягання, рухливості, магнітних властивостей, рентгеноконтрастності, рентгенографічної щільності, ультразвукових проявів, лазерної візуалізації, термінів перебування у м’яких тканинах, наявності та ступеня зрілості капсули навколо стороннього тіла та можливості видалення. За урахуванням класифікуючих ознак рекомендовано визначати діагностичну і лікувальну тактику.

PDF

Посилання

Невідкладна військова хірургія / Інститут Бордена, Управління начальника військово-медичної служби армії США. – К. : Українське видання, 2015. – 511 с.

Военно-полевая хірургія : учебник / [под ред. Е. К. Гуманенко]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 768 с.

Цема Є. В. Вогнепальні поранення / Є. В. Цема. – К., 2015. – 76 с.

Вказівки з воєнно-польової хірургії / [за ред. Я. Л. Заруцького, А. А. Шудрака]. – К. : СПД Чалчинська Н. В., 2014. – 396 с.

Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. : в 35 т. – М. : Медгиз, 1949–1955. – Т. 14. Огнестрельные ранения и повреждения мягких тканей / [ред. В. И. Попов]. – М. : Медгиз, 1952. – 351 с.

Guidelines for essential trauma care. – Geneva : World Health Organization, 2013. – 274 p.

Epidemiology of gunshot wounds in the University Hospital «Dr. José Eleuterio González» of the Autonomous University of Nuevo León / J. C. Cavazos, J. P. Zertuche, F. R. Sepúlveda [et al.] // Cirugía y Cirujanos. – 2017. – № 85 (1). – P. 41–48.

Oxford handbook of emergency medicine / [Wyatt J. P., Illingworth R. N., Graham C. A., Hogg K.] ; ed. by C. Robertson, M. Clancy. – Oxford–Cambridge–Philadelphia–New Delhi, 2013. – 760 p. – (Oxford Handbooks Series).