Активність О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази в тканині тимуса і селезінки під впливом ксенобіотиків
PDF (Русский)

Ключові слова

селезінка
тимус
гістологія
ксенобіотик
поліефіри

Як цитувати

Авілова, О. В. (2020). Активність О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази в тканині тимуса і селезінки під впливом ксенобіотиків. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 4–8. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/370

Анотація

Швидкий розвиток технологій та їхня реалізація в усіх галузях життя людей зумовлюють необхідність ретельного вивчення впливу різних хімічних речовин на здоров’я людини. Дане дослідження присвячено з’ясуванню активності О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази (MGMT) у тканинах тимуса і селезінки під впливом ксенобіотиків: тригліцидилового ефіру поліоксипропілентріолу (TЕППT) і пропіленгліколю (ПГ). У підгострому експерименті були виявлені зміни селезінки і тимуса зрілих щурів-самців після введення 1/10 LD50 і 1/100 LD50 TЕППT і ПГ. Встановлено зміни морфологічних даних відносно контролю, що свідчать про реактивність селезінки і тимусуа у відповідь на ксенобіотик. Показано, що вплив TЕППT і ПГ на тканину селезінки і тимусу виражається у пригниченні активності MGMT; інгібуючий ефект TЕППT більш виражений.

PDF (Русский)

Посилання

Grob K. The European system for the control of the safety of food-contact materials needs restructuring: a review and outlook for discussion / K. Grob // Food Additives Contaminants Part A, Chemistry Analysis, Control, Exposure Risk Assessment. – 2017. – Sep.; vol. 34 (9). – P. 1643–1659.

Kreitinger J. M. Environmental immunology: lessons learned from exposure to a select panel of immunotoxicants / J. M. Kreitinger, C. A. Beamer, D. M. Shepherd // J. Immunol. – 2016. – Apr. 15; vol. 196 (8). – P. 3217–3225.

De Jong W. H. Screening of xenobiotics for direct immunotoxicity in an animal study / W. H. De Jong, H. Van Loveren // Methods. – 2007. – Jan; vol. 41 (1). – P. 3–8.

Szczepanska N. Recent advances in assessing xenobiotics migrating from packaging material – A review / N. Szczepanska, B. Kudlak, J. Namiesnik // Anal. Chim. Acta. – 2018. – Vol. 1023. – P. 1–21.

Jacinto F. V. MGMT hypermethylation: a prognostic foe, a predictive friend / F. V. Jacinto, M. Esteller. // DNA Repair (Amst.). – 2007. – № 6 (8). – P. 1155–1160.

Pattern of expression of genes linked to epigenetic silencing in human breast cancer / K. Munot, S. M. Bell, S. Lane [at al.] // Human Pathology. – 2006. – Vol. 37. – P. 989–999.

The modified human DNA repair enzyme O6-methylguanine-DNA methyltransferase is a negative regulator of estrogen receptor-mediated transcription upon alkylation DNA damage / K. C. Teo, H. K. Oh, R. B. Ali [at al.] // Mol. Cell. Biol. – 2001. – № 20. – P. 7105–7114.

Younis L. K. The prognostic value of E-cadherin expression in breast cancer / L. K. Younis, H. E. Sakka, I. Haque // Int. J. Health Sci. (Qassim). – 2007. – № 1. – P. 43–51.

Ochs K. Apoptosis induced by DNA damage O6-methylguanine Is Bcl-2 and caspase-9/3 regulated and Fas/caspase-8 Independent / K. Ochs, B. Kaina // Cancer Research. – 2000. – Vol. 60. – P. 5815–5824.

Sewald K., Assessment of immunotoxicity using precision-cut tissue slices // K Sewald, A. Braun // Xenobiotica. – 2013. – Jan.; vol. 43 (1). – P. 84–97.