Формування психосоціального стресового профілю залежно від рівня стресового ризику в пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
PDF

Ключові слова

психосоціальний стрес
цереброваскулярна патологія
фактори стресового ризику
медико-психологічна допомога

Як цитувати

Яворська, Т. П. (2020). Формування психосоціального стресового профілю залежно від рівня стресового ризику в пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями. Медицина сьогодні і завтра, 81(4), 73–78. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/343

Анотація

Психосоціальний стрес чинить значний вплив на розвиток стрес-асоційованих розладів. На базі Харківської обласної клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф протягом 2016–2018 років обстежено 383 пацієнти з цереброваскулярною патологією різного ступеня прояву. Психосоціальний стрес досліджували з використанням шкали вимірювання тяжкості психосоціального стресу за Л. Рідером. Обстежених кожної групи було розподілено на підгрупи на основі Бостонського тесту на стресостійкість. Установлено, що підвищений стресовий ризик поєднувався зі збільшенням рівня психосоціального стресу. Для кожної з груп стресового ризику характерним виявився ряд якісних психологічних феноменів, що формували психосоціальні стресові профілі. Поєднання високого тиску чинників стресового ризику й соматичної патології формувало специфічну дезадаптивну диспозицію з потенційно більшим ризиком розвитку стрес-асоційованих розладів. У пацієнтів на різних етапах цереброваскулярної патології з різним рівнем стресового ризику наявна психологічна диспозиція зі стрес-нестійким профілем.

PDF

Посилання

Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине / Т. С. Мищенко // Український вісник психоневрології. – 2017. – Т. 25, вип. 1 (90). – С. 22–24.

Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров’я / О. Я. Бабак, В. І. Дроздова, А. А. Бабець [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 4–11.

Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010 / V. L. Feigin, М. Н. Forouzanfar, R. Krishnamurthi [et al.] // Lancet. – 2014. – Vol. 383, № 9913. – P. 245–254.

Стрес і хвороби системи кровообігу : [посібник / за ред. В. М. Коваленка, В. М. Корнацького]. – К. : Коломішин В. Ю., 2015. – 352 с.

Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована) / А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова, О. М. Мацуга // Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 47–53.

Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. – 2008. – № 243. Неврология и психиатрия. Спец. выпуск. – С. 71–74.

Психосоціальний стрес та негативний вплив макро- й мікросоціальних чинників як складова розвитку хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич, Н. М. Степанова [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – № 4. – С. 336–348.

Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis / J. Booth, L. Connelly, M. Lawrence [et al.] // BMC Neurol. – 2015. – Vol. 15. – P. 233.

The emotional stress and risk of ischemic stroke / D. Kotlęga, M. Gołąb-Janowska, M. Masztalewicz [et al.] // Neurol. Neurochir. Pol. – 2016. – Vol. 50 (4). – P. 265–270.