Особливості психологічного захисту в учасників бойових дій із клінічними проявами посттравматичного синдрому й частковою втратою зору внаслідок бойової травми
PDF

Ключові слова

травма очей
психологічний захист
клінічні прояви посттравматичного синдрому
поведінка, що відхиляється

Як цитувати

Абдряхімов, Р. А. (2020). Особливості психологічного захисту в учасників бойових дій із клінічними проявами посттравматичного синдрому й частковою втратою зору внаслідок бойової травми. Медицина сьогодні і завтра, 81(4), 51–56. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/340

Анотація

Вивчали специфіку становлення способів психологічного захисту в учасників бойових дій із травмою очей і частковою втратою зору на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому для визначення мішеней таргетних медико-психологічних заходів їхньої реабілітації. Застосовували тести: «Психологічний захист» Плутчика–Келлермана–Конте, «Визначення схильності до поведінки, що відхиляється» (А.Н. Орел), тест життєстійкості в адаптації Д.О. Леонтьєва й О.І. Рассказової. Показано, що травма очей на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому значно посилює й розширює спектр способів психологічного захисту. При цьому показники достовірно вищі, ніж при травмі очей побутового характеру. Крім того, вони більш високі за поєднання патологій, ніж за окремих клінічних проявів посттравматичного синдрому. На відміну від цього показники схильності до поведінки, що відхиляється, за поєднання обох процесів були нижчі, ніж за окремих клінічних проявів посттравматичного синдрому. Результати вказують на активну взаємодію обох патологічних процесів у формуванні психологічного захисту. З цієї причини відбувається зниження показників життєстійкості, що свідчить про виснаження психічних ресурсів на тлі поєднання двох процесів.

PDF

Посилання

Невідкладна військова хірургія. Розділ 14. Травми ока [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

URL //www.aumf.net/emergencywarsurgery/ukr_chapters/EWS_Chapter14.pdf.

Інвалідність, зумовлена наслідками бойових травм в учасників Антитерористичної операції в регіонах України / Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко, І. В. Куриленко [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2017. – № 27. – С. 186–201.

Гайда І. М. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України / І. М. Гайда, М. І. Бадюк, Ю. І. Сушко // Патологія. – 2018. – Т. 15, № 1 (42). – С. 73–76.

Причини та важкість інвалідності в учасників Антитерористичної операції / Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко, І. В. Куриленко [та ін.] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – № 27. – С. 187–191.

Абдряхімов Р. А. Особливості фрустраційного реагування у учасників бойових дій з клінічними проявами посттравматичного синдрому та частковою втратою зору / Р. А. Абдряхімов // Психіатрія, неврологія, медична психологія. – 2018. – № 10. – С. 54–61.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с. – (Серия «Практикум по психологии»).

Опитувальник визначення рівня невротизації та психопатизації // Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців : методичний посібник / [Н. А. Агаєв, О. М. Кокун, І. О. Пішко та ін.]. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. – С. 208–225.