Роль макрофагінгібуючого фактора у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST
PDF

Ключові слова

STEMI
макрофагінгібуючий фактор
ремоделювання лівого шлуночка

Як цитувати

Петюніна, О. В. (2020). Роль макрофагінгібуючого фактора у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST. Медицина сьогодні і завтра, 81(4), 34–43. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/338

Анотація

Вивчали роль макрофагінгібуючого фактора у прогнозуванні розвитку несприятливого післяінфарктного ремоделювання у 73 хворих з підтвердженим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) та успішним відновленням кровотоку (TIMI-III) у середньому віці (58,37±10,34) року. Вивчали клініко-анамнестичні й біохімічні показники. Рівень макрофагінгібуючого фактора в сироватці крові досліджували імуноферментним методом. Усіх пацієнтів розподілили за медіанним рівнем макрофагінгібуючого фактора на дві групи: перша – 36 хворих із низьким або помірним рівнем (≤2582,80 нг/мл), друга – 37 пацієнтів із високим рівнем цитокіну (>2582,80 нг/мл). Контрольна група – 20 практично здорових осіб. Через 6 місяців спостереження пацієнтів запрошували на повторне обстеження. Несприятливим ремоделюванням лівого шлуночка вважали збільшення його кінцево-діастолічного об’єму більш ніж на 10 %. У пацієнтів зі STEMI спостерігали статистично значуще підвищення медіанного рівня макрофагінгібуючого фактора відносно контролю (2582,80 [1308,40–4122,20] та 573,75 [397,80–1016,75] нг/мл відповідно, p<0,001), що свідчить про активацію утворення макрофагінгібуючого фактора внаслідок індексної події. Виявлено позитивну кореляцію між рівнями макрофагінгібуючого фактора та тропоніну І (r=0,33; p=0,045), кількістю лейкоцитів крові (r=0,36; p=0,039). За допомогою ROC-аналізу виявлено cut-off рівень макрофагінгібуючого фактора ≥2644,5 нг/мл (площа під кривою – 0,736, чутливість – 72,7 % та специфічність – 81,8 %; 95 % довірчий інтервал – 0,515–0,956, p=0,0362), за яким відокремлено пацієнтів, у котрих буде розвиватись несприятливе ремоделювання лівого шлуночка через 6 місяців спостереження, що може впливати на перебіг захворювання та прогноз. Позитивна кореляція між рівнями макрофагінгібуючого фактора та тропоніну І і кількістю лейкоцитів крові підтверджує його участь у процесах запалення й некрозу. Рівень макрофагінгібуючого фактора можна використовувати для прогнозування несприятливого ремоделювання лівого шлуночка через 6 місяців спостереження після STEMI.

PDF

Посилання

Plasma macrophage migration inhibitor factor is elevated in response to myocardial ischemia / F. Fan, L. Fang, X-L. Moore [et al.] // Journal of the American Heart Association. – 2016. – Vol. 5 (7). – pii : e003128. – DOI : 10.1161/JAHA.115.003128.

Macrophage migration inhibitory factor (MIF)-based therapeutic concepts in atherosclerosis and inflammation / D. Sinitski, C. Kontos, C. Krammer [et al.] // Thromb. Haemost. – 2019. – Vol. 119 (04). – P. 553–566. – DOI : 10.1055/s-0039-1677803.

Pro-inflammatory action of MIF in acute myocardial infarction via activation of peripheral blood mononuclear cells / D. A. White, L. Fang, W. Chan [et al.] // PLoS One. – 2013. – Vol. 8, issue 10. – DOI : 10.1371/journal.pone.0.

Rassaf T. Macrophage migration inhibitory factor in myocardial ischaemia / reperfusion injury / T. Rassaf, C. Weber, J. Bernhagen // Cardiovasc. Res. – 2014. – Vol. 102 (2). – P. 321–328. – DOI : 10.1093/cvr/cvu071.

Role of MIF in myocardial ischaemia and infarction: insight from recent clinical and experimental findings / N. H. Dayawansa, X. M. Gao, D. A. White [et al.] // Clin. Sci. Lond. – 2014. – Vol. 127 (3). – P. 149–161. – DOI : 10.1042/CS20130828.

Compartmentalized protective and detrimental effects of endogenous MIF mediated by CXCR2 in a mouse model of myocardial ischemia / reperfusion / E. A. Liehn, I. Kanzler, S. Konschalla [et al.] // Arterioscler. Thromb. and Vasc. Biol. – 2013. – Vol. 33 (9). – P. 2180–2186. – DOI : 10.1161/ATVBAHA.113.301633.

Impaired macrophage migration inhibitory factor-AMP-activated protein kinase activation and ischemic recovery in the senescent heart / H. Ma, J. Wang, D. P. Thomas [et al.] // Circulation. – 2010. – Vol. 122 (3). – P. 282–292. – DOI : 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.953208.

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: the task force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) / B. Ibanez, S. James, S. Agewall [et al.] // Eur. Heart J. – 2018. – Vol. 39. – P. 119–177. – DOI : 10.1093/eurheartj/ehx393.

Наказ МОЗ України від 02.07.14 № 455 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0455282-14.

Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is associated with degree of collateralization in patients with totally occluded coronary arteries / Di L. Serafino, J. Bartunek, G. Heyndrickx [et al.] // Int. J. Cardiol. – 2018. – Vol. 262. – P. 14–19. – DOI : 10.1016/j.ijcard.2018.03.094.

Macrophage migration inhibitory factor for the early prediction of infarct size / W. Chan, D. A. White, X. Y. Wang [et al.] // J. Am. Heart Assoc. – 2013. – Vol. 2 (5). – e000226. – DOI : 10.1161/JAHA.113.000226.

Hao Y. Serum macrophage migration inhibitory factor levels are associated with angiographically complex coronary lesions in patients with coronary artery disease / Y. Hao, S.-L. Yi, J.-Q. Zhong // Genet. Test Mol. Biomarkers. – 2015. – Vol. 19 (10). – P. 556–560. – DOI : 10.1089/gtmb.2015.0113.

Macrophage migration inhibitory factor is enhanced in acute coronary syndromes and is associated with the inflammatory response / I. I. Müller, K. A. Müller, H. Schönleber [et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7 (6). – e38376. – DOI : 10.1371/journal.pone.0038376.

Higher macrophage migration inhibitory factor levels identify reperfusion inefficiency in patients with acute myocardial infarction / X. Deng, X. Wang, Y. Zhang [et al.] // JACC. – 2018. – Vol. 71 (11). – Р. 62.

Circulating macrophage migration inhibitory factor (MIF) in patients with heart failure / P. Luedike, G. Alatzides, M. Papathanasiou [et al.] // Cytokine. – 2018. – Vol. 110. – P. 104–109. – DOI : 10.1016/j.cyto.2018.04.033.

Myocardial expression of macrophage migration inhibitory factor in patients with heart failure / J. Pohl, U. B. Hendgen-Cotta, P. Stock [et al.] // J. Clin. Med. – 2017. – Vol. 6 (10). – P. 95. – DOI : 10.3390/jcm6100095.

Correlation between plasma macrophage migration inhibitory factor levels and long-term prognosis in patients with acute myocardial infarction complicated with diabetes / H. Yu, X. Wang, X. Deng [et al.] // Mediators of Inflammation. – 2019. – Vol. 2019. – DOI : 10.1155/2019/8276180.