Аналіз особистісних і поведінкових патернів комбатантів і їхніх дружин залежно від задоволеності подружніми стосунками
PDF

Ключові слова

здоров’я сім’ї
комбатанти
дружини комбатантів
особистісні й поведінкові патерни

Анотація

Проведено порівняльний аналіз особистісних і поведінкових патернів демобілізованих учасників бойових дій і їхніх дружин з різним станом задоволеності подружніми стосунками та визначено можливі ресурсні джерела збереження гармонійної сімейної взаємодії й мішені подальшої психокорекційної роботи. Протягом 2015–2017 років було комплексно обстежено 100 демобілізованих та їхніх дружин. Дослідження проводили клініко-психопатологічним і психодіагностичним методами. За критерієм успішності подружніх стосунків обстежені родини було розподілено на дві групи: основну – 72 подружні пари з порушенням здоров’я родини; порівняння – 28 успішних сімейних пар. Установлено, що для подружжів з негармонійними сімейними стосунками характерні патологічні депресивно-інтровертивний, невротично-депресивний й відносно патологічний афективно-лабільний профілі, для гармонічних подружжів – збалансований афективно-стабільний або відносно патологічний афективно-лабільний персонологічні профілі. У чоловіків з негармонійних сімей превалювали неконструктивні копінг-поведінки всіх модальностей, у їхніх дружин – поєднання неконструктивних й відносно конструктивних її типів. Гармонійні подружжя використовували здебільшого адаптивні копінги всіх модальностей. Застосування збалансованого (афективно-стабільного) або відносно патологічного (афективно-лабільного) особистісних профілів, конструктивних поведінкових стратегій виходу з конфліктних ситуацій і адаптивних копінгів усіх модальностей, притаманних гармонійним подружжям, розглядали як підтвердження наявності в них внутрішньоособистісних ресурсів щодо збереження здоров’я сім’ї.

PDF

Посилання

Quality of life of Croatian veterans’ wives and veterans with posttraumatic stress disorder / T. Peraica, A. Vidović, Z. Kovačić Petrović, D. Kozarić-Kovačić // Health Qual. Life Outcomes. – 2014. – Vol. 12. – P. 136. – DOI : 10.1186/s12955-014-0136-x.

Caregiver burden and burnout in partners of war veterans with post-traumatic stress disorder / M. Klarić, T. Francisković, M. Pernar [et al.] // Coll. Antropol. – 2010. – Vol. 34, suppl. 1. – P. 15–21.

Маркова М. В. Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців-учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми / М. В. Маркова, Г. С. Росінський // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1 (94). – С. 78–82.

Начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України Назім Агаєв розповів про психологічні проблеми військовослужбовців – учасників АТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2014/10/23/nachalnik-naukovo-doslidnogo-czentru-gumanitarnih-problem-zbrojnih-sil-ukraini-nazim-agaev-rozpoviv-pro-psihologichni-problemi-vijskovosluzhbovcziv-%E2%80%93-uchasnikiv-ato/.

Війна прийшла в сім’ю: Чому розлучені бійці та покинуті дружини звинувачують в усьому АТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.depo.ua/ukr/life/viyna-priyshla-v-sim-yu-chomu-rozlucheni-biytsi-ta-pokinuti-24112016154900.

Problems in families of male Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder / B.K. Jordan, C.R. Marmar, J.A. Fairbank [et al.] // J. Consult. Clin. Psychol. – 1992. –Vol. 60 (6). – P. 916–926.

Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder / T. Francisković, A. Stevanović, I. Jelusić [et al.] // Croat. Med. J. – 2007. – Vol. 48 (2). – P. 177–184.

Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder / M. Klarić, T. Frančišković, E. C. Obrdalj [et al.] // Psychiatr. Danub. – 2012. – Vol. 24 (3). – Р. 280–286.

Secondary traumatisation and systemic traumatic stress / M. Klaric, A. Kvesic, V. Mandic [et al.] // Psychiatr. Danub. – 2013. – Vol. 25, suppl. 1. – P. 29–36.

Zerach G. Secondary traumatization and self-rated health among wives of former prisoners of war: The moderating role of marital adjustment / G. Zerach, T. Greene, Z. Solomon // Journal of Health Psychology. – 2013. – Vol. 20, issue 2. – P. 222–235. – DOI : 10.1177/1359105313502563.

Secondary traumatization of partners of war veterans: The role of boundary ambiguity / R. Dekel, Y. Levinstein, A. Siegel [et al.] // J. Fam. Psychol. – 2016. – Vol. 30 (1). – P. 63–71. – DOI : 10.1037/fam0000163.

Yager T. J. Secondary traumatization in Vietnam veterans’ families / T. J. Yager, N. Gerszberg, B. P. Dohrenwend // J. Trauma Stress. – 2016. – Vol. 29 (4). – P. 349–355. – DOI : 10.1002/jts.22115.

Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств / В. А. Доморацкий. – М. : Академический проект, Культура, 2009. – 470 с.

Райгородский Д Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. – М. : Бахрах-М, 2011. – 672 c.

Карвасарский Б. Д. Клиническая психология / Б. Д. Карвасарский. – М., 2004. – 539 c.