Особливості імунних порушень у хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію та оптимізація терапії шляхом диференційованої імунокорекції
PDF

Ключові слова

вірус Епштейна–Барр
хронічна ВЕБ-інфекція
диференційована імунокорекція
формула імунних розладів
рейтинговий алгоритм відхилень імунних показників
рівень вірусного навантаження

Анотація

З метою розробки диференційованого підходу до імунокорекції було обстежено 128 хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію. Установлено характер і ступінь імунних порушень у хворих на ХВЕБ-інфекцію. За клініко-імунологічними показниками доведено ефективність застосування противірусного препарату «Валацикловір» у хворих на ХВЕБ-інфекцію, у яких збережений високий потенціал до продукції інтерферонів α, γ, інтерлейкінів 2 й 12, а формула імунних розладів має вигляд РБТЛ на ФГА1-↓ ФЧ1-↓ РБТЛ на ІЛ-21-↓. Хворим, формула імунних розладів яких має вигляд ІФН-α2-↓ ІФН-γ2-↓ РБТЛ на ФГА1-↓, для досягнення позитивного ефекту доцільно призначати разом із валацикловіром індуктор інтерферону – натрію оксодигідроакридинілацетат (неовір). Доведено ефективність застосування комбінованої терапії валацикловіром та рекомбінантним інтерфероном-α2β (альфарекіном) у хворих з імунними розладами: ІФН-γ інд.3-↓ ІФН-α інд.3-↓ ІЛ-2 інд.2- та низьким (< 30 %) потенціалом до продукції інтерферонів α й γ, інтерлейкінів 2 і 12. Установлено, що ефективність диференційованої терапії пов’язана з характером, ступенем імунних порушень та рівнем вірусного навантаження.

PDF

Посилання

Иммунологические критерии назначения иммунокорригирующих препаратов при инфекционном мононуклеозе у детей / Г. Ф. Железникова, В. В. Иванова, А. С. Левина [и др.] // Аллергология и иммунология. – 2006. – Т. 7, № 3. – С. 335–336.

Sorokina O. G. Therapeutic use of immunomodulatory drugs in the treatment of patients with Epstain–Barr virus infection / O. G. Sorokina, Y. Y. Zinchenko // IX International scientific interdisciplinary congress, May 20, 2016, Kharkiv National Medical University. – Kharkiv, 2016. – P. 366–367.

Клінічні форми хронічної Епштейна–Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування / O. K. Дуда, Р. O. Колесников, M. В. Окружнов, В. O. Бойко // Актуальная инфектология. – 2015. – № 1 (6). – С. 16–21.

Інфекційні хвороби / [за ред. O. A. Голубовської]. – K. : Медицина, 2012. – 728 с.

Крамарєв С. О. Хронічні форми Епштейна–Барр вірусної інфекції у дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування / С. O. Крамарєв, O. В. Виговська // Актуальні питання педіатрії. – 2008. – № 2 (19). – С. 103–108.

Исаков В. А. Герпес: патогенез и лабораторная диагностика / В. А. Исаков, В. В. Борисова, Д. В. Исаков. – СПб. : Лань, 1999 – 190 с.

Исаков В. А. Герпесвирусные инфекции человека : руководство для врачей / В. А. Исаков, Е. И. Архипова, Д. В. Исаков. – СПб. : СпецЛит, 2006. – 302 с.

Sorokina O. G. Types of immune reaction at patients with chronic Epstain–Barr infection / O. G. Sorokina // Медицина XXI століття : науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю, 23 листопада 2017 року, м. Харків : матеріали конференції. – Харків, 2017. – C. 126–127.

Сорокіна О. Г. Особливості гуморальної імунної відповіді у хворих з хронічною Епштейна–Барр вірусною інфекцією / О. Г. Сорокіна // Медичний форум. – 2017. – № 12 (12). – C. 90–92.