Медицина сьогодні і завтра

Поточний номер

Том 75 № 2 (2017)
Опубліковано February 14, 2020

Засновник, редакція та видавець
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ
КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук
(додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 № 528)

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net,  msz@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Весь випуск
PDF

Урологія

С.О. Возіанов, М.П. Захараш, П.В. Чабанов, Ю.М. Захараш, Н.А. Севастьянова, В.Ю. Угаров, А.С. Репринцева
58–63
Підходи до діагностики і лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дистального відділу товстої кишки
PDF

Ортопедія і травматологія

В.О. Литовченко, Хасан Дандаш, Д.О. Підкопай , Є.В. Гарячий, Юсеф Шарбель
64–70
Реабілітація постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі
PDF
Х. Моселіані, О.П. Шармазанова
71–77
Рентгенодіагностика загоєння діафізарних переломів кісток гомілки
PDF
Переглянути всі випуски

Засновник, редакція та видавець
Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16433-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 № 528)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

 

DOI https://doi.org/10.35339/msz

ISSN 2414-4495
E-ISSN

 

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net  msz@knmu.kharkov.ua