Цифрова компетентність як обов’язкова умова ефективна організація дистанційної освіти у глобалізованому світі
PDF (English)

Ключові слова

навчальна діяльність здобувачів освіти
дистанційне навчання
змішане навчання
засоби комунікації
інформаційне середовище
електронні ресурси

Як цитувати

Мороз , П., Котельбан, А., Митченок , М., Кіцак, Т., & Митченок , О. (2022). Цифрова компетентність як обов’язкова умова ефективна організація дистанційної освіти у глобалізованому світі. Медицина сьогодні і завтра, 91(2), 88-92. https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.2.mkm

Анотація

У глобалізованому цифровому світі суспільство зіштовхнулося з новими викликами щодо підготовки та виховання фахівців, здатних оперативно адаптуватися в життєвих ситуаціях, самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці. Проблеми з надання освіти в сьогоднішніх реаліях, зокрема, під час встановлення карантину та в умовах воєнного стану, вимагали в реальній діяльності пошуку шляхів їх раціонального розв’язання, використовуючи сучасні технології. Така ситуація спонукала педагогів грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, самостійно розвивати власну цифрову компетенцію. Розвиток сучасних технологій урізноманітнив методи комунікації педагогів та здобувачів освіти. Українська вища школа сьогодні зазнає глобальних змін та реформ, відбувається трансформація традиційних методів навчання, інформатизація навчального процесу, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Значною мірою на організацію системи освіти останнім часом впливають протиепідемічні заходи, що здійснюються з метою запобігання поширенню пандемії COVID-19 та воєнні дії, які відбуваються на території України. Зміни, які відбуваються у суспільстві і активно впливають на усі сфери нашого життя і, безпосередньо, на систему освіти, змушують навчальні заклади пристосовуватись до нових умов, шукати нові форми та методи організації навчального процесу. Запровадження дистанційного навчання дозволяє вирішити проблему пошуку ефективної системи освіти у сучасних умовах, забезпечує можливості здобуття неперервної освіти будь-якого рівня та якості й створенню умов для безперервного саморозвитку кожній людині незалежно від віку, статі, стану здоров’я і матеріального становища, індивідуально-психологічних особливостей. Електронне дистанційне навчання забезпечує індивідуалізовану взаємодію між учасниками і організаторами навчального процесу як асинхронно, так і синхронно у часі у вигляді таких навчальних занять за дистанційною формою навчання як лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. Беззаперечними перевагами впровадження електронного дистанційного навчання є: гнучкість системи; можливість запровадження новітніх розробок; навчання студент проходить у зручний для нього час, у будь-якому місці та без відриву від роботи; з економічної точки зору – така форма навчання є дешевшою; електронне дистанційне навчання забезпечує одночасне використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів.

Ключові слова: навчальна діяльність здобувачів освіти; дистанційне навчання; змішане навчання; засоби комунікації; інформаційне середовище; електронні ресурси.

https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.2.mkm
PDF (English)

Посилання

Fedchyshyn NO, Shulhai A-MA, Krytskyi TI. Digitization in education: present and prospects. Medical Education. 2022;(2):5-11. DOI: 10.11603/m.2414-5998.2022.2.13263.

Shunevych BI. Tendencies of distance learning development at foreign higher schools. Information Technologies and Learning Tools. 2008;7(3):8. DOI: 10.33407/itlt.v7i3.122 [in Ukrainian].

Shvorak KV, Karpik IV. Media competence and media literacy – basic competencies of "New Ukrainian School" teachers. Young Scientist. 2018;12.1(64.1):9-12. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/3.pdf [in Ukrainian].

Frischherz B, MacKevett D, Schwarz J. Digitale Komptenzen an Fachhochschulen [Digital skills at universities of applied sciences]. Die Hochschullehre [The university teaching]. 2018;4:77-89. DOI: 10.3278/HSL1804W [in German].

Ryabova ZV, Yelnykova HV. Teachers professional growth in the conditions of digital education. Information Technologies and Learning Tools. 2020;80(6):369-85. DOI: 10.33407/ itlt.v80i6.4202 [in Ukrainian].

Vasilchenko L, Shatska N. Implementation experience of distance learning under the circumstances of the pandemic. Open educational e-environment of modern university. 2021;10:43-55. DOI: 10.28925/2414-0325.2021.105.

Varava IP. Vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh tekhnikiv-prohramistiv [The use of distance learning technologies in the professional training of future computer programmers]. Materialy I Vseukrayinskoyi veb-konferentsiyi NAPN Ukrayiny "Teoriya i praktyka dystantsiynoho navchannya u profesiyniy osviti" (Ukrayina, Kyyiv, 28 lyutoho 2018) [Proceedings of the 1st All-Ukrainian web conference of the National Academy of Sciences of Ukraine "Theory and practice of distance learning in professional education" (Ukraine, Kyiv, 28 Feb 2018)]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/233898636.pdf [in Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.