Особливості перебігу карієсу зубів у дітей Буковини
PDF

Ключові слова

діти
карієс
ускладнення карієсу
поширеність
інтенсивність
SiC-index

Як цитувати

Котельбан , А. (2022). Особливості перебігу карієсу зубів у дітей Буковини. Медицина сьогодні і завтра, 91(2), 36-46. https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.2.kot

Анотація

У роботі вивчено поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку, що проживають на Буковині. Для встановлення стоматологічного статусу дітей Буковини було обстежено 839 дітей різного віку в 13 школах Чернівецької області. Виділено такі групи спостереження: І – 306 дітей віком 6 років, ІІ – 298 дітей віком 12 років, ІІІ – 235 дітей віком 15 років. Оцінювали поширеність, інтенсивність карієсу тимчасових та постійних зубів, рівень надання стоматологічної допомоги. Статистично оцінили ступінь вірогідності одержаних результатів. У результаті проведених досліджень встановлено, що захворюваність на карієс тимчасових та постійних зубів незалежно від віку та регіону проживання є високою: І – 96,73 %, ІІ – 84,89 %, ІІІ – 89,78 %. У тимчасових зубах інтенсивність карієсу була (5,19±0,30) зуба. У структурі SiC-index (Significant Caries Index) частка каріозних зубів становила від 77,47 % до 87,45 % залежно від регіону, з них ускладнень карієсу – 12,53‒15,48 %. Виявлені передчасно видалені тимчасові моляри в дітей усіх районів Буковини: від 1,59 % до 4,39 %. У кожної четвертої-п’ятої дитини І групи є 1‒2 уражені карієсом нещодавно прорізані постійні зуби, а в гірських районах – майже в кожного другого. Компонент «К» (каріозні ураження) також був таким, що переважає. Із віком значення індексу інтенсивності карієсу зростали: у 4,28 раза в ІІ та 6,40 разів у ІІІ порівняно з І. Співвідношення між компонентами показника залишалося таким як і в попередньому віковому періоді – переважала кількість каріозних зубів над пломбованими. У 12-річних ускладнення карієсу становили 7,95 %, у 15-тирічних – 5,57 %. Рівень надання стоматологічної допомоги дітям був задовільний тільки в 15-річних дітей, і тільки у Вижницького району Чернівецької області. У решти районів області відзначений недостатній рівень надання стоматологічної допомоги дітям будь-якого віку. За підсумками дослідження, встановлено високі показники поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей різного віку. Рівень надання стоматологічної допомоги дітям, що проживають на Буковині, є недостатнім. У зв’язку із цим, необхідним є вивчення чинників ризику розвитку карієсу в дітей задля подальшої розробки регіонально адаптованих лікувально-профілактичних програм.

Ключові слова: діти, карієс, ускладнення карієсу, поширеність, інтенсивність, SiC-index.

https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.2.kot
PDF

Посилання

World Health Organization. Oral health surveys basic methods, 5th ed. Geneva: WHO; 2013. 132 p. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97035/9789241548649_eng.pdf

Yakubova II, Kuzmina VA. Early childhood caries. The state of problem in Ukraine. Modern dentistry. 2017;1(85):48-54. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2017_1_13 [in Ukrainian].

Skulska CV, Shnaider SA, Pyndus TO. Comparative evaluation of the effectiveness of the use of primary prevention of caries of permanent teeth in school-age children. Eastern European Scientific Journal. Medical Sciences. 2020;52(2):58-62. [In Ukrainian].

Ivanov VS, Denga OV, Shnajder SA. Indicators of dental caries in children around the world for 1990‒2010 (part 1: Russia, Ukraine, Belarus). Innovations in stomatology. 2014;4(6):119-26. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innvstom_2014_4_28 [in Russian].

Klitynska OV, Stishkovskyy AV, Hasiuk NV. Analysis of the effect of stress level in children 6-7 years of age permanently living in conditions of biogeochemical deficiency of fluorine and iodine on caries incidence rates Bukovinian Medical Herald. 2020;2(94):46-51. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.2.94.2020.42

Nazaryan RS, Udovichenko NN, Spiridonova KYu. Indicators of the prevalence and intensity of dental caries in children 6‒7 years-old of the Kharkiv region. Ukrainian dental almanac. 2013;1:93-6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usa_2013_1_24 [in Russian].

Chukhrai NL, Bezvushko EV, Savchyn SV, Sementsiv KhH, Shpotiuk OO. Features of the course of temporary dental caries in children with Epstein-Barr viral infection. Bukovinian Medical Herald. 2020;3(95):157-64. Available at: http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/2413-0737.XXIV.3.95.2020.87/216790 [in Ukrainian].

Godovanets OI, Kotelban AV. Microbiological approaches to caries risk determination in children. Medical Science. 2022;26(125):ms304e2316. https://doi.org/10.54905/disssi/v26i125/ms304e2316 [in English].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.