Епідеміологічні особливості захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення Харківської області
PDF (English)

Ключові слова

захворюваність
інфаркт міокарда
медична допомога

Як цитувати

Подпрядова , А., Огнєв , В., Пересипкіна , Т., & Березка , М. (2022). Епідеміологічні особливості захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення Харківської області. Медицина сьогодні і завтра, 91(1), 50-57. https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.1.pop

Анотація

Україна має один із найвищих у Європі показників смертності від захворювань системи кровообігу. Метою даного дослідження є визначення та аналіз показника захворюваності на гострий інфаркт міокарда як однієї із провідних у структурі хвороб системи кровообігу. Проаналізовано показники захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед дорослого населення Харківської області в динаміці 2014–2018 рр. за даними Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статис­тики. Показник захворюваності на гострий інфаркт міокарда у 2018 році був вищим у місті Харків, ніж у районах Харківської області: серед населення Харківської області він становив 100,77 на 100.000 населення, у місті Харкові – 120,94 0/0000, а у районах області дорівнював 77,65 0/0000. Аналіз захворюваності на гострий інфаркт міокарда в залежності від статі за період 2014–2018 рр. серед населення Харківської області показав, що даний показник серед чоловіків значно вищий, ніж серед жінок – 128,32 0/0000 проти 76,99 0/0000 серед жінок. Найвищий рівень захворюваності серед чоловіків у Харківській області було зафіксовано у 2015 році (157,99 на 100.000 чоловічого населення), найнижчий – у 2018 році (128,32 на 100.000 чоловічого населення). Показник захворюваності серед жіночого населення Харківської області за період 2014–2018 рр. коливався в межах від 76,99 до 87,71 на 100.000 жіночого населення. Отримані результати свідчать про те, що захворюваність на гострий інфаркт міокарда є актуальною проблемою системи охорони здоров’я, яка має певні епідеміологічні особливості. Даний показник захворюваності є вищим у місті Харкові ніж серед населення районів Харківської області (відповідно 120,94 0/0000 проти 77,65 0/0000). Аналіз захворюваності в залежності від статі показав, що він є вищим серед чоловіків, ніж серед жінок – захворюваність у 2018 році серед чоловіків Харківської області склала 128,32 та 76,99 серед жінок на 100.000 населення. Дані результати свідчать про необхідність покращення профілактичних заходів та удосконалення надання медичної допомоги хворим з даною патологією.

Ключові слова: захворюваність, інфаркт міокарда, медична допомога.

https://doi.org/10.35339/msz.2022.91.1.pop
PDF (English)

Посилання

WHO reveals leading causes of death and disability worldwide: 2000–2019. Press re-lease. Available from: https://www.who.int/ru/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019

Moroz DM, Manoilenko TS, Dorohoi AP, Handziuk VA, Revenko IL. Problemy zdo-roviai medychnoi dopomohy ta model pokrashchennia v suchasnykh umovakh: posibnyk dlia kardiolihiv, revmatolohiv, terapevtiv, orhanizatoriv okhorony zdorovia ta likariv zahalnoi prak-tyky [Problems of health and medical care and the model of improvement in modern condi-tions: a manual for cardiologists, rheumatologists, therapists, health organizers and general practitioners]. Kyiv: Hordon. 261 p. [In Ukrainian].

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics. 2016 update: a report from the American Heart Association. Cir-culation. 2016;133(4):e38–e360. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000350. Erratum in: Circula-tion. 2016;133(15):e599. PMID: 26673558.

Terenda NO. Prognostic estimation of incidence and prevalence of diseases of circu-latory system. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 2015;3(65):35–40. DOI 10.11603/1681-2786.2015.3.5763. [In Ukrainian].

Paliyenko OA. Demographic crisis in Ukraine: ways of its extension. Young Scientist. 2017;9(1):133–6. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9 [in Ukrainian].

Diachuk D. Shchodo zakhvoriuvanosti dorosloho naselennia Ukrainy na neinfektsiini khvoroby [Regarding the incidence of non-communicable diseases in the adult population of Ukraine]. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 2011;(1):19–23. [In Ukrainian].

Gandzyuk VA. Analysis of ischemic heart disease morbidity in Ukraine. Ukrainian Card¬iological Journal. 2014;(3):45–52. Available from: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2014/03/5_3_2014.pdf