Експериментальна модель гострої ішемії головного мозку з інтраартеріальною трансплантацею мезенхімальних стовбурових клітин
PDF

Ключові слова

сонні артерії
мезенхімальні стовбурові клітини
ішемічний інсульт

Як цитувати

Пуляєва, І. (2020). Експериментальна модель гострої ішемії головного мозку з інтраартеріальною трансплантацею мезенхімальних стовбурових клітин. Медицина сьогодні і завтра, 86(1), 4-8. https://doi.org/10.35339/msz.2020.86.01.01

Анотація

В основі експериментальної моделі полягає формування гострої ішемії головного мозкушляхом легування загальної сонної артерії з подальшим інтраартеріальним уведенняммезенхімальні стовбурових клітин у загальну сонну артерію. Експерименти проводилина 15 самках кролів середньоєвропейських у віці 12-36 тижнів масою 4-6 кг. Під місцевою та внутрішньовенною анестезією проекційно виділяли загальну та внутрішню сонніартерії. Загальну сонну артерію перев’язували та вводили мезенхімальні стовбурові клітини.Через 1 міс виконували гістохімічне дослідження головного мозку експериментальнихтварин. Популяція мезенхімальних стовбурових клітин, що вводили, складалася на 96% ізклітин, позитивних за маркерами мезенхімальних стовбурових клітин, і менш ніж на 2 % ізгемопоетичних клітин і клітин ендотелію, позитивних за відповідними маркерами. Через 6 год після внутрішньоартеріального введення мезенхімальних стовбурових клітин буловиконано декапітацію одного кроля для гістологічного дослідження головного мозкудля візуалізації GFP-позитивних клітин, мічених також ліпофільним маркером РКН26.Через 6 год після трансплантації мезенхімальні стовбурові клітини розподілялися у правійпівкулі в ділянці кори і базальних ядер (у зоні кровопостачання правої внутрішньої сонної артерії) і візуалізувалися вздовж внутрішньої стінки церебральних судин як у зоніінфаркту мозку, так і по периферії. Уперше отримано експериментальне підтвердженнятого, що терапевтична активність стовбурових клітин виникає при їхній системній трансплантації та доставці по артерії, що насичує кров’ю зону ішемічного ушкодження мозку.

Ключові слова: сонні артерії, мезенхімальні стовбурові клітини, ішемічний інсульт.

https://doi.org/10.35339/msz.2020.86.01.01
PDF

Посилання

Lappalainen, R. S., Narkilahti, S., Huhtala, T., Liimatainen, T., Suuronen, T., Narvanen, A. et al. (2008). The SPECT imaging shows the accumulation of neural progenitor cells into internal organs after systemic administration in middle cerebral artery occlusion rats. Neurosci. Lett., 440(3), 246-250. DOI: 10.1016/j.neulet.2008.05.090. PMID: 18572314.

Paraskevas, K. I., Veith, F. J., Spence, J. D. (2018). How to identify which patients with asymptomatic carotid stenosis could benefit from endarterectomy or stenting. Stroke Vase. Neurol., 3(2), 92-100. DOI: 10.1136/svn-2017-000129. PMID: 30022795. PMCID: PMC6047337.

Boitze, J., Arnold, A., Walczak, P, Jolkkonen, J., Cui, L., Wagner, D. C. (2015). The dark side of the force - constraints and complications of cell therapies for stroke. Front. Neurol., 6, 155. DOI: 10.3389/fneur.2015.00155. PMID: 26257702. PMCID: PMC4507146.

Nitzsche, F., Muller, C., Lukomska, B., Jolkkonen, J., Deten, A., Boitze, J. (2017). Concise review: MSC adhesion cascade-insights into homing and transendothelial migration. Stem Cells, 35(6), 1446-1460. DOI: 10.1002/stem.2614. PMID: 28316123.

Gauberti, M., Montagne, A., Marcos-Contreras, O. A., Le Behot, A., Maubert, E., Vivien, D. (2013). Ultra-sensitive molecular MRI of vascular cell adhesion molecule-1 reveals a dynamic inflammatory penumbra after strokes. Stroke, 44(7), 1988-1996. DOI: 10.1161/STROKEAHA.111.000544. PMID: 23743972.

Abbott, A. L., Nicolaides, A. N. (2015). Improving outcomes in patients with carotid stenosis: call for better research opportunities and standards. Stroke, 46(7), 7-8. DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.007437, PMID: 25406149.

Maerz, J. K., Roncoroni, L. P., Goldeck, D., Abruzzese, T., Kalbacher, H., Rolauffs, B., et al. (2016). Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells differ in their attachment to fibronectin-derived peptides from term placenta-derived mesenchymal stromal cells. Stem Cell Res. Ther., 7, 29. DOI: 10.1186/S13287-015-0243-6. PMID: 26869043. PMCID: PMC4751672.