Особливості змін у когнітивній сфері хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу

Анотація

Проведено дослідження 153 хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу з використанням тесту Рея–Остерріца. Виявлено в них порушення когнітивного функціонування, структура й вираженість яких пов’язані з клінічним варіантом первинного епізоду. При депресивному варіанті спостерігалось рівномірне погіршення показників виконання тесту за всіма векторами оцінювання. При маніакальному варіанті виявлено найнижчі показники щодо повноти, точності, акуратності та старанності при виконанні тесту, нестійкість показників за більшістю векторів оцінювання. У хворих зі змішаним варіантом мали місце поліморфність когнітивних порушень та складні тенденції, пов’язані зі швидкою зміною фаз і наявністю протилежних афективних проявів. Загальними порушеннями, притаманними хворим усіх груп, були спотворення цілісності й симетрії фігури, контамінація елементів фігури та пропуск другорядних деталей. Розбіжності між чоловіками та жінками за структурою і вираженістю когнітивних порушень статистично незначущі.

https://doi.org/10.35339/msz.2019.85.04.13
PDF

Посилання

Crump C., Sundquist K., Winkleby M.A., Sundquist J. (2013). Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA Psychiatry, vol. 70 (9), pp. 931–939, DOI http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.1394.

Forty L., Ulanova A., Jones L., Jones I., Gordon-Smith K., Fraser C. et al. (2014). Comorbid medical illness in bipolar disorder. British Journal of Psychiatry, vol. 205, pp. 465–472, DOI https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.152249.

Hayes J.F., Miles J., Walters K., King M., Osborn D.P.J (2015). A systematic review and meta-analysis of premature mortality in bipolar affective disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 131, pp. 417–425, PMCID PMC4939858, DOI https://doi.org/10.1111/acps.12408.

Sam S.P., Nisha A., Varghese P.J. (2019). Stressful life events and relapse in bipolar affective disorder: a cross-sectional study from a tertiary care center of Southern India. Indian Journal of Psychological Medicine, vol. 41 (1), pp. 61–67.

Baldessarini R.J., Tondo L., Visioli C. (2014). First-episode types in bipolar disorder: predictive associations with later illness. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 129, pp. 383–392, DOI https://doi.org/10.1111/acps.12204.

Faedda G.L., Serra G., Marangoni C., Salvatore P., Sani G., Vazquez G.H. et al. (2014). Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies. Journal of Affective Disorders, vol. 168, pp. 314–321, DOI https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.07.013.

Salvatore P., Baldessarini R.J., Khalsa H.M., Vázquez G., Perez J., Faedda G.L. et al. (2014). Antecedents of manic versus other first psychotic episodes in 263 bipolar I disorder patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 129, pp. 275–285, DOI https://doi.org/10.1111/acps.12170.

Rowland T.A., Marwaha S. (2018). Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, vol. 8 (9), pp. 251–269, DOI https://doi.org/10.1177/2045125318769235.

Zhu Y., Womer F.Y., Leng H., Chang M., Yin Zh., Wei Y. et al. (2019). The relationship between cognitive dysfunction and symptom dimensions across schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder. Front Psychiatry, vol. 10, pp. 253, DOI https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00253.

Solé B., Jiménez E., Torrent C., Reinares M., del Mar Bonnin C., Torres I. et al. (2017). Cognitive impairment in bipolar disorder: treatment and prevention strategies. Int. J. Neuropsychopharmacol., vol. 20 (8), pp. 670–680, DOI https://doi.org/10.1093/ijnp/pyx032.

Lima I.M.M., Peckham A.D., Johnson S.L. (2015). Cognitive deficits in bipolar disorders: Implications for emotion. Clin. Psychol. Rev., vol. 59, pp. 126–136, DOI https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.11.006.

Chakrabarty T., Alamian G., Kozicky J.M., Torres I.J., Yatham L.N. (2018). Cognitive functioning in first episode bipolar I disorder patients with and without history of psychosis. Journal of Affective Disorders, vol. 227, pp. 109–116, DOI https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.10.003.

Sanches M., Bauer I.E., Galvez J.F., Zunta-Soares G.B., Soares J.C. (2015). The management of cognitive impairment in bipolar disorder: current status and perspectives. Am. J. Ther., vol. 22 (6), pp. 477–486, DOI http://doi.org/10.1097/MJT.0000000000000120.

Murri B.M., Respino M., Proietti L., Bugliani M., Pereira B., D’Amico E. et al. (2019). Cognitive impairment in late life bipolar disorder: Risk factors and clinical outcomes. Journal of Affective Disorders, vol. 257, pp. 166–172.

Lezak M.D. (1995). Neuropsychological assessment. (3d ed.). New York: Oxford University Press, 426 p.