Аналіз чотирирічного профілю тривалості та кратності наступних епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі
PDF

Ключові слова

виразкова хвороба
ерозії шлунка і дванадцятипалої кишки
денний стаціонар

Анотація

Когортним дизайном обстежено 400 пацієнтів з виразкою чи ерозією шлунка та дванадцятипалої кишки протягом 4 років з моменту встановлення діагнозу, всього 1600 пацієнто-років. Основними результуючими ознаками були тривалість лікування та кратність подальших випадків госпіталізації в денний гастроентерологічний стаціонар м. Вінниці. Скорочення тривалості лікування при послідовних випадках госпіталізації та їх кратності розцінювалось як показник ефективності лікування. Дані проаналізовано за допомогою квантильної регресії та регресії Пуассона. Особлива увага приділена 90%-му центилю тривалості та кратності лікування як чутливому до якості лікування. Простежено скорочення тривалості лікування та кратності послідовних випадків госпіталізації по всіх групах пацієнтів. Також відмічено суттєві відмінності тривалості лікування залежно від факторів пацієнта і лікувального процесу.

PDF

Посилання

Аруин Л. И. Качество заживления гастродуоденальных язв: функциональная морфология, роль методов патогенетической терапии / Л. И. Аруин // Эксперим. и клин. гастроэнтерология. – 2006. – № 5. – С. 1–5.

Бабак О. Я. Стандартная антихеликобактерная терапия (Maastricht 2-2000 Consensus): насколько она актуальна сегодня? / О. Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2005. – № 2 (22). – С. 4–6.

Fortin B. Policy analysis in the health-services market: accounting for quality and quantity / B. Fortin, N. Jacquemet, B. Shearer // Annales d’Economie et de Statistique. – 2008. – V. 91–92. – P. 293–319.

Yu K. Quantile regression: application and current research areas / K. Yu, Z. Lu, J. Stabder // The Statistician. – 2003. – V. 52. – P. 331–350.

Goh K.-L. Management strategies for treatment failures / K.-L. Goh // Helicobacter pylori resistance and management strategies : World Congress of Gastroenterology. – Montreal, 2005.

Ferrari S. L. P. Beta regression for modelling rates and proportions / S. L. P. Ferrari, F. Cribari-Neto // Journal of Applied Statistics. – 2004. – V. 31. – P. 799–15.

Guirguis G. H. On the Computation of the Distribution for the Analysis of Means / G. H. Guirguis, R. D. Tobias // Communications in Statistics: Simulation and Computation. – 2004. – V. 33. – P. 861–888.