Вибір методу спленектомії при гематологічній патології
PDF (Русский)

Ключові слова

передопераційне планування
прошиваючий апарат
спленектомія
ультразвуковий скальпель

Анотація

Проведено комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 99 хворих з різними захворюваннями системи крові, що потребували оперативного лікування. Крім лабораторної діагностики особлива увага приділялась анамнезу: тривалості захворювання, гормональній терапії; інструментальним методам дослідження: УЗД органів черевної порожнини та комп’ютерній томографії; нозологіям. Для мобілізації селезінки використовували ультразвуковий скальпель, для обробки судинної ніжки – прошиваючий апарат. Показано, що вибір доступу при спленектомії у гематологічних хворих залежить від багатьох причин, які можливо виявити ще до операції. Планування способу спленектомії за сукупними даними УЗД, комп’ютерної томографії та використання ультразвукового скальпеля та прошиваючого апарата під час операції дозволяють уникнути ускладнень, а також випадків конверсії.

PDF (Русский)

Посилання

Удаление селезенки при спленомегалии у гематологических больных / М. А. Силаев, С. Р. Карагюлян, В. С. Шавлохов [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2012. – № 8. – С. 55–59.

Спленэктомия при массивной и гигантской спленомегалии / М. А. Силаев, С. Р. Карагюлян, А. Ю. Буланов [и др.] // Гематология и трансфузиология. – 2011. – Т. 56, № 1. – С. 6–10.

Джулакян У. Л. Лимфоцитома селезенки (лимфома из клеток маргинальной зоны селезенки): диагностика, лечение : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.01.21 «Гематология и переливание крови» / У. Л. Джулакян. – М., 2011. – 28 с.

Cripps M. Hand-assisted laparoscopy for wandering spleen / M. Cripps, J. Svahn // Surg. Endosc. – 2011. – V. 25, № 1. – P. 312.

Ying C. Effects of different tissue loads on high power ultrasonic surgery scalpel / C. Ying, Z. Zhaoying, Z. Ganghua // Ultrasound. Med. Biol. – 2006. – V. 32, № 3. – P. 415–420.