Морфологічні зміни в ілеоцекальному сегменті кишечника після гастропластики в експерименті
PDF (Русский)

Ключові слова

кишечник
ілеоцекальна гастропластика
морфологічні зміни

Анотація

Подано результати морфологічного дослідження стану слизового шару ілеоцекального сегмента кишечника у різні терміни після гастропластики у експериментальних тварин. Показано, що у товстокишковій частині трансплантата у ранні терміни після гастропластики відмічається запалення слизової з утворенням поверхневих ерозій. Потім у резервуарі розвиваються адаптаційні процеси у вигляді збільшення кількості бокалоцитів і продукції слизу, що сприяє купірованню запалення і загоюванню ерозій.

PDF (Русский)

Посилання

Жерлов Г. К. Функциональные результаты операции формирования «искусственного желудка» после гастрэктомии и субтотальной резекции желудка / Г. К. Жерлов, А. П. Капель // Вестник хирургии. – 2001. – № 160 (4). – С. 22–26.

Стилиди И. С. Современные представления об основных принципах хирургического лечения местно-распространенного рака желудка / И. С. Стилиди, С. Н. Неред // Практ. онкология. – 2008. – Т. 10, № 1. – С. 20–27.

Long-term effects of jejuna pouch added to Rous-en-Y reconstruction after total gastrectomy / K. Myioshi, S. Fuchimoto, T. Ohsaki, T. Sacata // Gastric Cancer. – 2001. – № 4 (3). – P. 156–161.

Cuschieri A. Jejunal pouch reconstruction after total gastrectomy for cancer: experience in 29 patients / A. Cuschieri // Br. J. Surg. – 1990. – № 77. – P. 421–424.

Kono K. Improved quality of life with jejuna pouch reconstruction after total gastrectomy / K. Kono // Am. J. Surg. – 2003. – V. 185. – P. 150–154.

Metzger J. Von flue subjective and functional results after replacement of the stomach with an ileocecal segment: a prospective study of 20 patients / J. Metzger, L. Degen, F. M. Harder // Int. J. Colorectal Dis. – 2002. – V. 17, № 4. – Р. 268–274.

Нunniant A. Y. Ileocolon replacement of stomach after total gastrectomy / A. Y. Нunniant, L. W. Kinsell // Arch. of Surgery. – 1954. – № 4. – Р. 511–518.

Sakamoto T. Ileocolon interposition as a substitute stomach after total or proximal gastrectomy / T. Sakamoto, M. Fujimaki, K. Tazawa // Ann. Surg. – 1997. – Aug., v. 226 (2). – Р. 139–145.

Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах / [В. П. Пішак, В. Г. Висоцька, В. М. Магаляс та ін.]. – Чернівці, 2006. – 349 с.