Променева діагностика епі- та субдуральних гематом – комплекс судово-медичних чинників давності їх спричинення
PDF

Ключові слова

епідуральні і субдуральні гематоми
діагностика
комплекс методів
судово-медичні чинники

Анотація

Проаналізовано ряд робіт щодо виявлення нових чинників давності епі- та субдуральних гематом у судово-медичній практиці. Показано необхідність і перспективу нових підходів до оцінювання результатів променевих досліджень головного мозку. Подано комплекс клінічних і судово-медичних досліджень, які забезпечать підвищену точність визначення давності черепно-мозкової травми.

PDF

Посилання

Проблемные вопросы догоспитальной диагностики и первичной медицинской помощи при острой черепно-мозговой травме / А. Н. Морозов, К. Н. Дмитриев, А. Н. Гук [та ін.]. // Український нейрохірургічний журнал. – 2001. – № 3. – С. 56–61.

Перелік дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Д.26.613.03 при КМАПО ім. П.Л. Шупика за 10 років (1996–2006 рр.) // Український судово-медичний вісник. – 2006. – № 1 (19). – С. 46–49.

Леонтьєв П. О. Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб / П. О. Леонтьєв // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, вип. 4 (52). – С. 234–240.

Леонтьєв П. О. Radiological examinations and determination of limitation epi- and subdural hematomas (Променеве обстеження та визначення давності епі- і субдуральних гематом) / П. О. Леонтьєв // Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів : міжнар. конф. 2–3 червня 2016 р., м. Львів : зб. матеріалів. – Львів, 2016. – С. 279–284.

Особливості інтрадуральних гематом при гострих лейкозах / В. Т. Бачинський, О. Г. Паливода, О. В. Павлюкович [та ін.]. – Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 59–63.

Лебедев В. В. Неотложная нейрохирургия : руководство для врачей / В. В. Лебедев, В. В. Крылов. – М. : Медицина, 2000. – 568 с.

Попов В. Л. Черепно-мозговая травма. Судебно-медицинские аспекты / В. Л. Попов. – Л. : Медицина, 1988. – 240 с.

Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.95. – № 6.

Шевчук В. А. Судово-медична нейротравматологія : навч. посіб. для студентів медичних університетів і лікарів / В. А. Шевчук. – К. : МП Леся, 2003. – 80 с.

Антонюк М. Г. Особливості клініки та діагностики закритої торако-абдомінальної травми, поєднаної з черепно-мозковою, скелетною травмою / М.Г. Антонюк // Український журнал екстремальної медицини. – 2003. – Т. 4, № 4. – С. 13–17.

Бондар С. С. Випадки помилкової рентгенологічної діагностики переломів / С. С. Бондар // Судово-медична експертиза. – 2013. – № 1. – С. 77–78.

Козлов С. В. Судово-медична оцінка краніографії при діагностиці черепно-мозкової травми / С. В. Козлов, В. В. Войченко, О. В. Ткаченко // Судово-медична експертиза. – 2013. – № 1. – С. 26–29.

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Нейрохірургія» : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.04.06. № 245.

Гуріна О. О. До судово-медичної експертизи черепно-мозкових травм в дитячому віці (за матеріалами бюро судово-медичної експертизи управління охорони здоров’я Київської облдержадміністрації за період 1991–1994 рр.) / О. О. Гуріна // Український судово-медичний вісник. – 1998. – № 1 (6). – С. 32–33.

Дунаєв О. В. Зміна деяких імунних показників крові в залежності від рівня вмісту алкоголю у випадках смерті від черепно-мозкової травми / О. В. Дунаєв // Український судово-медичний вісник. – 2000. – № 2 (10). – С. 22–24.

Каджая Н. В. Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми / Н. В. Каджая, В. А. Шевчук, О. П. Рабак // Український судово-медичний вісник. – 2005. – № 2 (18). – С. 11–13.

Бартко В. С. Про можливість здійснення людиною активних дій при наявності стороннього тіла у порожнині черепа / В. С. Бартко, О. І. Шандига-Глушко, В. В. Ільницький // Український судово-медичний вісник. – 2006. – № 1 (19). – С. 34–35.

Завальнюк А. Х. Про можливість неодноразового поранення голови пострілами із вогнепальної зброї при самогубстві / А. Х. Завальнюк, І. О. Юхимець // Український судово-медичний вісник. – 2007. – № 2 (20). – С. 3–6.