Оптимальні підходи до комплексного лікування пацієнтів з компресiйними переломами тіл хребців на тлі генералізованого остеопорозу
PDF

Ключові слова

компресійний перелом
остеопороз
пункційна вертебропластика
бісфосфонат

Як цитувати

Голка , Г., Попов , А., Істомін , Д., & Завгородній , А. (2020). Оптимальні підходи до комплексного лікування пацієнтів з компресiйними переломами тіл хребців на тлі генералізованого остеопорозу. Медицина сьогодні і завтра, 73(4), 77–81. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/450

Анотація

Подано нові відомості щодо діагностики та лікування хворих, які страдають на остеопороз, ускладнений компресійними переломами тіл хребців. Описано статистичні дані ВООЗ і прогнози цієї проблеми. Оцінено больовий синдром та рівень обмеження рухів до і після лікування. Запропоновано схему лікування хворих з компресійними переломами тіл хребців на тлі остеопорозу, яка дозволить покращити якість діагностики та лікування хворих з даною патологією.

PDF

Посилання

Поворознюк В. В. «Мовчазна» епідемія століття: Україна переходить на нові методи лікування й профілактики остеопорозу та його ускладнень / В. В. Поворознюк, Н. В. Григор’єва // Здоров’я України. – 2008. – № 9. – С. 11.

Попов А. І. Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» / А. І. Попов – Харків, 2006. – 20 с.

Комплексна терапія хворих з компресійними переломами тіл хребців грудопоперекової локалізації на тлі остеопорозу / Г.Х. Грунтовський, А.І. Попов, І.В. Корж, Р.І. Тетянченко // Тези доповідей XIV з’їзду ортопедів-травматологів України. – Одеса, 2006. – С. 119.

Fisher J. E. In vivo effects of bisphosphonates on the osteoclast mevalonate pathway Fisher J.E., Rodan G.A., Reszka A.A. // Endocrinology. – 2000. – V. 141. – P. 4793–4796.

Пункційна вертебропластика компресійних переломів хребців грудного та поперекового відділів хребта при остеопорозі / Г. Х. Грунтовський, С. О. Нестеренко, А. І. Попов [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина. – 2007. – Вип. 32. – С. 62–65.

Продан А. И. Отдаленные результаты лечения спондилоартроза поясничного отдела позвоночника методом чрескожной денервации дугоотростчатых суставов / А.И. Продан, В.А. Радченко, А.А. Сиренко // Медицина и … – 2009. – № 1 (23). – С. 5–11.

Шатурсунов. Ш. Ш. Пункционная вертебропластика костным цементом при остеопоротических переломах тел грудопоясничных позвонков / Ш. Ш. Шатурсунов, А. Р. Саттаров, Р. С. Мусаев // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2014. – № 1. – С. 10–14.

Role of the spine lateral radiograph of the spine in vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fracture: a prospective study / M.-H. Wu, T.-J. Huang, Ch.-Ch. Cheng [et al.] // BMC Musculoskeletal Disorders. – 2010. – V. 11. – Р. 164.