Прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих в післяопераційному періоді
PDF

Ключові слова

гнійно-септичні ускладнення
неспроможність швів стравохідних анастомозів
цитокіни
імунний статус

Як цитувати

Бойко, В., Битяк, С., Савві, С., Лихман, В., & Грома , В. (2020). Прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих в післяопераційному періоді. Медицина сьогодні і завтра, 73(4), 49–54. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/445

Анотація

Досліджено закономірність викиду в системний кровоток цитокінів і молекул адгезії у хворих, оперованих з приводу раку шлунка та стравоходу, та зміни імунного статусу у хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів, що дозволило в передопераційному періоді виявити пацієнтів, котрі входять до групи ризику розвитку гнійно-септичних ускладнень.

PDF

Посилання

Бойко В. В. Применение антибактериальной терапии при тяжелых интраабдоминальных инфекциях / В. В. Бойко, Ю. В. Иванова // Клінічна хірургія. – 2011. – № 9. – С. 43–46.

Бездетко Н. В. Клинико-экономический анализ антибактериальной терапии острого перитонита / Н. В. Бездетко, Я. С. Березницкий // Клінічна хірургія. – 2011. – № 8. – С. 39–45.

Гусак І. В. Комплексне лікування абдомінального сепсису (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктор мед. наук : спец. 14.01.03 / І. В. Гусак. – Дніпропетровськ, 2005. – 41 с.

Індекс пошкодження системи нейтрофілів як фактор прогнозу хірургічних ускладнень / І.В. Гомоляко, К.П. Тумасова, Н.Є. Клочкова [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2013. – № 4 (додаток). – С. 11–12.

Козлов В. К. Сепсис: этиология, иммунопатогенез, концепция современной иммунотерапии / В. К. Козлов – СПб. : Диалект, 2006. – 304 с

Махнев А. В. Динамика иммунного ответа и тяжести интоксикации у больных перитонитом при открытом и закрытом ведении брюшной полости / А. В. Махнев, Э. А. Кашуба, В. Т. Егиазарян // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 1990. – № 11. – С. 40–43.

Методы диагностики и прогнозирование ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений / В. К. Гринь, О. И. Миминошвили, С. В. Ярощак, [и др.] // Клінічна хірургія. – 2013. – № 4 (додаток). – С. 16.

Островський В.К. Лейкоцитарні індекси в діагностиці гнійних і запальних захворювань і у визначенні тяжкості гнійної інтоксикації / В. К. Островський, Р. Р. Алімов, А. В. Мащенко // Вісник хірургії – 2003. – Т. 162, № 6. – С. 102–104.

Понякина И. Д. Активация апоптоза нейтрофилов периферической крови как показатель аутоинтоксикации организма / И. Д. Понякина // Клин. лабораторная диагностика. – 2003. – № 7. – С. 19–21.

Прогнозування післяопераційних ускладнень методом визначення індексу пошкодження системи нейтрофільних гранулоцитів крові / І.В. Гомоляко, К.П. Тумасова, Н.Є. Клочкова [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 1. – С. 85–88.

Atabek U. Safety of teaching laparoscopic cholecystectomy to surgical residents / U. Atabek, R.S. Camishion, D. Villanueva // Am. Surg. – 2013. – V. 62, № 4. – P. 270–273.

CAPD peritonitis caused by co-infection with Cellulosimicrobium cellulans (Oerskovia xanthineolytica) and Enterobacter cloacae: a case report and literature review / J. Sug Kim, T. Won Lee, C. Gyoo Ihm [et al.] // Intern Med. – 2015. – № 6. – Р. 627–630.

Increased expression of toll-like receptor-2 and -4 on leukocytes from patients with sepsis / L. Härter, L. Mica, R. Stocker [et al.] // Shock. – 2014. – Vol. 22 (5). – P. 403–409.