Сучасні аспекти стабілізації реберного каркасу у хворих з численними переломами ребер
PDF (Русский)

Ключові слова

численні переломи ребер
хірургічне лікування
реберний каркас

Як цитувати

Ісаєв, М. В., Макаров, В. В., Мельник, Д. Ю., & Тарасенко, Л. Г. (2020). Сучасні аспекти стабілізації реберного каркасу у хворих з численними переломами ребер. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 94–98. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/389

Анотація

У наведеному клінічному дослідженні проаналізовано такі питання: показання до виконання остеосинтезу; оптимальні терміни виконання оперативного втручання; особливості стабілізації ребер при множинних переломах. Показано, що остеосинтез є оптимальним способом лікування численних переломів ребер.

PDF (Русский)

Посилання

Колкин Я. Г. Панельная фиксация фрагментов грудино-реберного каркаса при тяжелой закрытой травме груди / Я. Г. Колкин, Е. С. Першин, Д. В. Вегнер // Хирургия Украины. – 2009. – № 3. – С. 62–65.

Невідкладні стани в торакальній хірургії / [М. В. Секела, В. В. Макаров, І. А Калабуха та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 270 с.

Пронских А. А. Раннее оперативное восстановление каркасности грудной клетки у пациентов с политравмой / А. А. Пронских, А. В. Шаталин, А. Х. Агаларян / Политравма. – 2015. – № 1. – С. 48–54.

Діагностика та лікування травм грудної клітки: методичний посібник для лікарів / уклад. В. М. Мельник. – К., 2015. – 27 с.

Келемен І. Я. Множинні преломи ребер при закритій травмі грудної клітки. Хірургічна тактика / І. Я. Келемен, М. М. Савула, В. С. Дідик / Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Вип. 40. – С. 212–214.

Battle C. E. Risk factors that predict mortality in patients with blunt chest wall trauma: a systematic review and meta-analysis / C. E. Battle, H. Hutchings, P. A. Evans / Injury. – 2012. – № 1. – Р. 8–17.

Said S. M. Surgical stabilization of flail chest: the impact on postoperative pulmonary function / S. M. Said, N. Goussous, M. D. Zielinski / European Journal of Trauma and Emergency Surgery. – 2014. – № 4. – Р. 501–505.